Khai mạc Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ IX 
 Chiều ngày 17/1/2019, tại hội trường Huyện ủy Lạc Dương, Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Lạc Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc phiên trù bị. Tham dự phiên trù bị có hơn 130 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân nhân, giai cấp, lực lượng, thành phần xã hội trong huyện. Đại hội có sự tham dự của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.
14h30’: Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Dương Trần Xuân Sáng thông qua nội quy, chương trình đại hội.
14h30’: Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Dương Trần Xuân Sáng thông qua nội quy, chương trình đại hội

Sau phần hiệp thương cử đoàn chủ tịch gồm 07 vị, đoàn thư ký gồm 2 vị, Đại hội đã thông qua nội quy, chương trình Đại hội và tiến hành chia tổ thảo luận. 
 
Tại các tổ thảo luận, đại biểu tham dự trao đổi nhiều ý kiến chất lượng xoay quanh việc đi đến thống nhất chủ đề Đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”. Về tiêu đề của báo cáo chính trị, các đại biểu đồng tình với nội dung tiêu đề “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường đồng thuận, xây dựng huyện Lạc Dương phát triển bền vững”.

Các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tiểu ban nội dung tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa kịp thời để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Đại hội chính thức diễn ra vào ngày mai 18/1/2019 với nhiều nội dung quan trọng.
 
Được biết, Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Lạc Dương được Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chọn làm điểm.
 
Nguyệt Thu