Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đà Lạt lần thứ X 
Sáng ngày 22/4, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đà Lạt lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thực được khai mạc. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt; ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; và hơn 200 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên của Mặt trận về dự Đại hội. 
 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông tặng hoa chúc mừng đại hội
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Đình Dũng - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đà Lạt nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị quan trọng thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mong rằng các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. 
 
Bà Hoàng Nhật Lệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội về những kết quả đạt được của UBTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019, Dự thảo phương hướng, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Trần Đình Dũng – Chủ tịch UBMTTQ thành phố thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân tặng bức trướng cho đại hội mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện,bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại”
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân tặng bức trướng cho đại hội mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện,bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại”

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà UBMTTQ thành phố Đà Lạt đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tin tưởng rằng sau Đại hội, hoạt động của MTTQ và các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thành phố sẽ tiếp tục có bước phát triển mới. Đồng thời, Chủ tịch đề nghị MTTQ thành phố tiếp tục xác định nhiệm vụ hàng đầu của mình là tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Mặt khác, làm tốt an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, từ thiện, tiếp cận cơ chế chính sách, phát huy liên kết, tổ hợp tác sản xuất… đưa các hoạt động, phong trào ngày càng lên cao, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Đà Lạt.
 
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân cho rằng, MTTQ thành phố đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.
 
Đại hội đã Hiệp thương cử 63 vị vào Ủy viên UBMTTQVN thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
 
Nguyệt Thu