Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Đơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
Chiều ngày 14/3, tại hội trường Huyện ủy Đơn Dương, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện chính thức khai mạc. 
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đại hội đã hiệp thương cử 07 vị vào Đoàn Chủ tịch, cử 02 vị vào Đoàn Thư ký. Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2014 – 2019 của UBMTTQVN huyện. 
 
Theo đánh giá, nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các đoàn thể, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQVN huyện Đơn Dương nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng. Công tác dân tộc - tôn giáo, dân chủ trong nhân dân được quan tâm phát huy, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Hệ thống Mặt trận từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường củng cố và giữ vững, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.    
 
Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển” Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó mục tiêu phấn đấu hàng năm có trên 90% thôn, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa. Hàng năm có 20% thôn, tổ dân phố đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2024 có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. UBMTTQ huyện và cơ sở tiếp tục đa dạng hóa các các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
 
Lãnh đạo huyện Đơn Dương tham dự Đại hội
Lãnh đạo huyện Đơn Dương tham dự Đại hội
Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Huyện ủy Đinh Ngọc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBMTTQ huyện Đơn Dương đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, với nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện Đơn Dương phát triển nhanh và bền vững, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hoàng Thị Khiêm lưu ý: UBMTTQ huyện cần tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ là công tác tập hợp, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh; tập trung làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng, tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Mặt khác, các chỉ tiêu đã đưa ra thì cần có các giải pháp để phấn đấu đạt được, đặc biệt phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng thời kỳ và hỗ trợ giúp đỡ cả về nguồn lực đầu tư và khả năng triển khai, lưu ý đến 3 chỉ tiêu: cuối nhiệm kỳ không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo; đến năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% Ban TTND, Ban GSĐTCĐ hoạt động tốt. 
 
Đại hội tiến hành hiệp thương cử 55 vị vào Ủy ban MTTQVN huyện khóa IX và tiến hành họp phiên thứ nhất.
 
Các đại biểu đại diện các dân tộc trong huyện về dự Đại hội
Các đại biểu đại diện các dân tộc trong huyện về dự Đại hội
Ngày mai 15/3, Đại hội tiếp tục diễn ra theo chương trình và tiến hành phiên bế mạc Đại hội, hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 

*