Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 
Chiều ngày 10/4, Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong hai ngày từ 10/4 - 11/4 với sự tham dự của bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; ông Nguyễn Đức Tài - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, các phòng, ban của huyện. Cùng tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo, các tổ chức thành viên của Mặt trận.
 
Đoàn Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch
 
Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Khuất Thị Minh Hiền đã thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong khóa VI, có 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện. Trong nhiệm kỳ đã bổ sung, thay thế 23 vị, kết nạp mới 3 tổ chức thành viên. Trong nhiệm kỳ, UBMTTQVN huyện đã tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014 - 2019 đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương. Đa số các vị Ủy viên UBMTTQ khóa VI đều đã phát huy tinh thần trách nhiệm của mình trong xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy vai trò chức năng trong từng lĩnh vực công tác, chủ động tích cực thực hiện chương trình hành động của Mặt trận. 
 
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
 
Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa VII.
 
Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 62 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
NGUYỆT THU