Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương Lần thứ IX 
* “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, tăng cường đồng thuận, xây dựng huyện Lạc Dương phát triển bền vững”
 
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông phát biểu tại Hội nghị
(LĐ online) - Sáng ngày 18/1, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lạc Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 chính thức khai mạc. Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Võ Văn Thiện – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trưởng ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương; đại diện cấp ủy, MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh; và 134 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.
 
Ông Trần Xuân Sáng – Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Dương đã phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII và chương trình hành động của UBMTTQVN huyện nhiện kỳ IX  2019 – 2024. 
 
Với tiêu đề “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, tăng cường đồng thuận, xây dựng huyện Lạc Dương phát triển bền vững”, 5 năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, Nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, MTTQVN huyện đã động viên các tầng lớp Nhân dân trong huyện và cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn để xây dựng huyện Lạc Dương ổn định về chính trị, kinh tế ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Nhiệm kỳ VIII, UBMTTQ huyện đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng và sức lan tỏa trong đời sống xã hội. 
 
Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ đạo MTTQ huyện cần tập trung vào 5 vấn đề lớn, trong đó xác định nhiệm vụ hàng đầu là vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, tăng cường hiệp thương với các tổ chức thành viên. Chú trọng giám sát và phản biện xã hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…
 
Dịp này, UBMTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội và trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 20 căn Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.
 
Ông Phạm Triều – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương phát biểu ghi nhận đánh giá cao những thành quả của UBMTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua, MTTQ đã bám sát chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư, đẩy mạnh thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật đến nhân dân. 
 
Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Huyện ủy mong rằng, với vai trò nòng cốt của UBMTTQ phải thực sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động từ huyện đến khu dân cư, hướng mạnh về cơ sở, đến từng hộ dân. MTTQ phải thể hiện vai trò trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
 
Nhân dịp này, BCH Đảng bộ huyện Lạc Dương gửi đến Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, Dân chủ, Đồng thuận, Phát triển”.     
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông trao tặng 500 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông trao tặng 500 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều trao tặng bức trướng cho đại hội
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều trao tặng bức trướng cho đại hội

 
Nguyệt Thu