Họp báo về Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
Chiều 20/5, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp chủ trì họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Họp báo dưới sự chủ trì của UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Viết Vân. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo lãnh đạo, các nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
 
Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo
 
Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm sát hợp, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh trong tình hình mới. Đại hội sẽ hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực để MTTQVN thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.
 
Các nhà báo tham dự họp báo đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tuyên truyền đại hội, như đề nghị cung cấp thêm thông tin về những điển hình tiên tiến, gương sáng đời thường, cách làm hay trong vận động, tuyên truyền Nhân dân, trong các tổ chức tôn giáo; kết quả xây dựng khối đại đoàn kết thể hiện rõ nét, cụ thể ở những thành tựu gì... Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã giải đáp các câu hỏi về các nội dung liên quan, kịp thời cung cấp thông tin, địa chỉ cụ thể, những việc làm được, hạn chế trong triển khai thực hiện các chương trình hành động của Mặt trận 5 năm qua. 
 
NGUYỆT THU