HƯỚNG TỚI ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Ðại hội các cấp đạt kết quả, yêu cầu đề ra 
Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và các ngành liên quan, đến nay cơ bản đạt tiến độ, chất lượng, nội dung yêu cầu đề ra. 
 
Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức đại hội được diễn ra kịp thời, ngay khi kết thúc đại hội. Ảnh: N.Thu
Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức đại hội được diễn ra kịp thời, ngay khi kết thúc đại hội. Ảnh: N.Thu
 
Thực hiện Chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)  về tổ chức đại hội Mặt trận các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 22 về lãnh đạo đại hội đại biểu MTTQ các cấp, đồng thời UBND tỉnh cũng có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phối hợp, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp.
 
Theo đó, từ tháng 3/2018 đến nay, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 
Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh, đến tuần đầu tháng 4/2019, đã hoàn thành đại hội cấp xã và cho đến đầu tháng 5/2019 đại hội cấp huyện cũng đã hoàn thành. 
 
Nhìn chung, công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và đại hội cấp xã, cấp huyện trong tỉnh đảm bảo các nội dung, yêu cầu, tiến độ thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương. 
 
Kết quả về nhân sự cấp xã với số lượng đạt 5.292 ủy viên Ủy ban MTTQ thuộc 147 xã, phường, thị trấn. Trong đó, Ban Thường trực cấp xã là 486 người, giữ cương vị chủ tịch là 146 người, có 13 chủ tịch là ủy viên thường vụ cấp ủy; 119 chủ tịch là đảng ủy viên; 7 chủ tịch là đảng viên. Phó chủ tịch gồm 190 người, trong đó, phó chủ tịch chuyên trách 125 người; phó chủ tịch kiêm nhiệm 65 người và ủy viên ban thường trực là 150 người. 
 
Tương tự, kết quả về nhân sự cấp huyện đạt số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ 12 huyện, thành phố là 696 người. Ban thường trực có 49 người; trong đó, có 8 chủ tịch là ủy viên Ban Thường vụ huyện, thành ủy; có 6 chủ tịch đồng thời là Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, thành ủy gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đam Rông, Cát Tiên và Bảo Lộc. Có 4 chủ tịch là cấp ủy viên gồm Lâm Hà, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Đà Lạt; 5 chủ tịch mới tham gia lần đầu là Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Di Linh, Bảo Lâm và Đà Lạt. Về chức danh phó chủ tịch đạt 11/12 địa phương có 2 phó chủ tịch, riêng huyện Đạ Huoai chỉ có 1 phó chủ tịch; có 5 phó chủ tịch là nữ, 5 phó chủ tịch là người dân tộc thiểu số. Ủy viên ban thường trực gồm 14 người và mỗi địa phương bố trí từ 1 đến 2 ủy viên.
 
Về tình hình chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội và các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại huyện Lạc Dương với hơn 160 đại biểu tham dự. Qua đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với 8 nội dung thi đua và 7 chỉ tiêu phấn đấu, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương. Trong đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của MTTQVN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền về các “Gương sáng đời thường”, các mô hình phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự”.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng Lâm Đồng triển khai công tác tuyên truyền trực quan, triển lãm hình ảnh… Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chuẩn bị tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thường xuyên phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về sự kiện đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.
 
NGUYỆT THU