HƯỚNG TỚI ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LÂM ÐỒNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh 5 năm qua đã được thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện cuộc vận động với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo. 
 
Mô hình liên kết sản xuất cà phê sạch của Công ty MarisBean được duy trì nhiều năm qua và tạo uy tín trên thị trường. Ảnh: N.Thu
Mô hình liên kết sản xuất cà phê sạch của Công ty MarisBean được duy trì nhiều năm qua và tạo uy tín
trên thị trường. Ảnh: N.Thu
 
Quá trình triển khai thực hiện, đã huy động được nội lực trong Nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình, công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tính tự quản trong cộng đồng, được đông đảo người dân hưởng ứng. Qua đó, giúp cho các địa phương, cơ sở nhận diện rõ mô hình, xác định đúng tên gọi, nội dung, chủ thể, đối tượng tham gia, tiêu chí và các bước xây dựng mô hình, đánh giá, công nhận và nhân rộng mô hình, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, hỗ trợ chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể thành viên ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, khắc phục được tính hình thức, tự phát, nâng cao hiệu quả trong công tác huy động sức dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Thông qua Cuộc vận động, vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao. Các hoạt động từng bước chuyển biến tích cực cả về nội dung và phương thức, có sự phối hợp ngày càng đồng bộ, hiệu quả; khẳng định Cuộc vận động đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận lòng dân, ý Đảng, từng bước củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động ngay từ đầu các năm, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động tại địa phương. Đồng thời, phối hợp chọn xã, phường, thị trấn và khu dân cư đăng ký làm điểm xây dựng mô hình Cuộc vận động.
 
Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố phối hợp với chi bộ, ban điều hành và các chi hội, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, phường, thị trấn.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hệ thống MTTQ các cấp đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các nội dung như: “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”; “Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”; “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh”; “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái”...
 
Từ các nội dung của Cuộc vận động, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiệu nhiều mô hình, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở như: mô hình tái canh cây cà phê, cà phê ghép năng suất chất lượng cao, nuôi heo ở xã B’Lá - Bảo Lâm; mô hình camera an ninh ở Phường 1, TP Đà Lạt; mô hình “Giám sát công tác bình xét hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, thực hiện Luật Người cao tuổi” do MTTQ các xã, thị trấn ở huyện Đức Trọng tổ chức; mô hình “Vận động Nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc” ở xã Đạ Sar - Lạc Dương...
 
 Trao đổi về ý nghĩa Cuộc vận động, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho rằng: Việc tập trung dồn lực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh trong 5 năm qua đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân. Việc tập trung triển khai xây dựng các mô hình tự quản đa dạng trên các lĩnh vực, đáp ứng với nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, vật tư... xây dựng các công trình phúc lợi, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn, dịch vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp... góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. 
 
NGUYỆT THU