Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết