Công văn số 444/MTTQ-ĐĐ ngày 07/3/2019 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Công văn số 444/MTTQ-ĐĐ ngày 07/3/2019 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tải phai đính kèm tại đây hoặc vào mục văn bản UBMTTQVN tỉnh để xem nội dung chi tiết.