Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Sáng ngày 20/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực và Tổ công tác Cụm 1 phụ trách hướng dẫn Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng.

Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, thời gian Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ công tác Cụm 1 phụ trách hướng dẫn Đại hội các cấp trong tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung, chương trình, đề án nhân sự cùng với các ý kiến trao đổi, góp ý của các các đại biểu; chủ trì buổi làm việc đã kết luận, định hướng một số nội dung để Ban Thường trực MTTQ huyện Đức Trọng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào nội dung, chương trình Đại hội như: Tiêu đề, chủ đề của báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần phải phù hợp với tình hình địa phương; chương trình hành động bám sát mục tiêu theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đề ra giải pháp thực hiện tạo được nét riêng của huyện Đức Trọng; chương trình Đại hội cần đảm bảo khoa học, thời gian đề ra; Đề án nhân sự lưu ý đến việc lựa chọn tổ chức thành viên, các vị ủy viên trên các lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội trực quan, sinh động… Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/4/2019. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện cho 04 đơn vị.

* Để xem toàn văn nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hướng dẫn góp ý, quý vị có thể  vào mục Văn bản UBMTTQVN tỉnh hoặc tải phai đính kèm tại đây để xem nội dung chi tiết./.