Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
Tiếp tục chương trình đại hội, ngày 11/4, Đại hội đã tiến hành họp phiên thứ nhất, thống nhất hiệp thương cử 4 vị vào Ban Thường trực UBMTTQ huyện khóa VII. Theo đó, ông Hoàng Sơn - Huyện ủy viên, được cử giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa VII; bà Khuất Thị Minh Hiền, Lương Thị Bích Hằng làm Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện và ông Nguyễn Trọng Ân làm Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện khóa VII.
 
Tại Đại hội, thay mặt UBMTTQ huyện khóa VI, bà Khuất Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện đã thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ VI và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VII. 
 
Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hoàng Thị Khiêm phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hoàng Thị Khiêm phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Tham dự tặng hoa chúc mừng đại hội và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hoàng Thị Khiêm nhấn mạnh: Lâm Hà là một địa phương có phong trào thi đua mạnh, tổ chức thực hiện các cuộc vận động hiệu quả, thiết thực.  Chính vì vậy, UBMTTQ huyện khóa mới cần tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ là công tác tập hợp, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Để làm được điều đó, MTTQ cần phải chủ động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân phù hợp với từng đối tượng, thành phần xã hội; tập trung làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở để tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải ghi nhận: 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Thanh Hải cũng gửi tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” với kỳ vọng về UBMTTQVN huyện khóa VII sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ mới đề ra.
 
Bà Hoàng Thị Khiêm – Phó Chủ tịch UBMTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải trao bức trướng cho đại hội mang dòng chữ “ Đoàn kết  - Đổi mới – Hiệu quả - Phát  triển”
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải trao bức trướng cho Đại hội mang dòng chữ
“Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”

 

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội
 
NGUYỆT THU