Bảo Lâm: Xã Lộc Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lộc Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 150 đại biểu, trong đó có 120 đại biểu chính thức.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thị trấn Lộc Thắng đã  thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì  người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước khác, từ đó, góp phần cùng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của thị trấn. MTTQ thị trấn đã phối hợp tích cực cùng với chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng của huyện  vận động nhân dân thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn than- khoáng sản Việt Nam triển khai xây dựng và đưa dự án Boxit nhôm Lâm Đồng đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả kinh tế -xã hội. Vận động nhân dân đóng góp hơn 3,7 tỷ đồng, hiến trên 17.500m2 đất, gần 3.500 ngày công xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thi.

Trong 5 năm qua, MTTQ thị trấn đã chủ trì, phối hợp  với chính quyền, đoàn  thể vận động  các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ Quỹ VNN, quỹ đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt  trên  trên 1,63 tỷ đồng; đã vận động và tiếp nhận gần 2.570 phần quà, trị giá trên gần 673,2 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết căn bản vấn đề nhà ở cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; số hộ nghèo, cận nghèo của thị trấn giảm nhanh, cuối năm 2018 chỉ còn 1,32% hộ nghèo; 2,2% hộ cận nghèo. Mặt trận thị trấn đã phát huy vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đã tổ chức dược 04 cuộc giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW; tổ chức 03 hội nghị đối thoại  giữa đại biểu nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong  triển khai thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng và bức xúc trong nhân dân; phối hợp giải quyết được một số bức xúc của nhân dân liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị và ô nhiễm môi trường.

Với những nỗ lực của mình, MTTQ thị trấn đã góp phần quan trọng để năm 2016 thị trấn Lộc Thắng được công nhận là đô thị loại V; năm 2017  được công nhận đạt chuẩn “Đô thị văn minh”. Đại hội đã bầu Ủy ban MTTQ thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 46 vị; bầu Ban Thường trực gồm 03 vị; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bảo Lâm lần thứ V gồm 10 vị. Đại hội đã khen thưởng 16 tập thể và 18 cá nhân có thành tích suất xắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”,Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ thị trấn xác định 5 chương trình hành động, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí “Đô thị văn minh”, đưa thị trấn trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020.