Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Ngày 18/01/2019 tại nhà văn hóa thôn 8 xã Mỹ Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Viết Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Phùng Minh Đức - Bí Thư Đảng ủy xã Mỹ Đức. Tham dự Đại hội có 110 đại biểu, trong đó có 85 đại biểu chính thức. Xã Mỹ Đức là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, TT của huyện Đạ Tẻh.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, xây dựng xã Mỹ Đức văn minh, giàu đẹp”. Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động, công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018, những tồn tại, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xã Mỹ đức là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đạ Tẻh, đa số trình độ dân trí còn thấp, kinh tế chậm phát triển, nhiều năm về trước được Nhà nước công nhận xã 135, với cơ cấu dân số 1036 hộ/ 4354 khẩu gồm 02 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó dân tộc gốc địa phương có 150 hộ/560 khẩu; dân tộc kinh 886 hộ/3.794 khẩu). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Đảng ủy xã, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa MTTQ xã với Chính quyền, các tổ chức thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 của MTTQ xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động... Đời sống kinh tế - xã hội của của người dân trên địa bàn xã đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 36,145 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,44%, hộ cận nghèo 5,5%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ xã phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Kết quả trong nhiệm kỳ MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất 25.000 m2; đóng góp trên 2.800 ngày công; góp tiền trên 34 tỷ đồng để xây dựng trên 10 km đường giao thông, trồng hơn 10.000 m hoa cỏ lạc, 7.000 m hàng rào cây xanh; xây dựng 6 cổng trào thôn; xây dựng hơn 10 km điện thắp sáng đường quê; vận động nhân dân xây dựng chỉnh trang nhà cửa, sân vườn trên trên 40 tỷ đồng; phối hợp huy động hàng nghìn ngày công nạo vét kênh mương, trên  1.500 ngày công vệ sinh cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã có 8/8 thôn văn hóa trong đó có 02 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền, 06 thôn đạt thôn văn hóa 4 năm liền, 01 thôn đạt thôn văn hóa kiểu mẫu, đặc biệt xã Mỹ Đức được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số: 2672/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo được MTTQ xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, xã Mỹ Đức được Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đạ Tẻh hỗ trợ số tiền 470.300.000 đồng để xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết số tiền 285.000.000 đồng, hỗ trợ 08 hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền 7.000.000 đồng; hỗ trợ cho 382 lượt hộ hộ nghèo đón tết số tiền 106.800.000 đồng. Quỹ Vì người nghèo xã vận động được 124.553.000 đồng, đã chi hỗ trợ cho 23 lượt hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, chữa bệnh, học hành; sửa chữa 01 căn nhà và hỗ trợ xây mới 02 căn nhà cho hộ nghèo số tiền trên 80.000.000 đồng. Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt do Mặt trận Tổ quốc phát động số tiền 19.097.000 đồng, vận động ủng hộ Trường sa năm 2014 với số tiền thu được 11.919.000 đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được Ủy ban MTTQVN xã chú trọng triển khai, thực hiện. MTTQ xã đã tổ chức giám sát việc chi trả các chế độ hộ nghèo, các chương trình hỗ trợ sự nghiệp nông nghiệp, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn. Hàng năm tổ chức cho nhân dân 02 đợt góp ý vào dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của HĐND xã trước khi ban hành thực hiện. Tổ chức 03 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền và 05 hội nghị góp ý cho Chi bộ, đảng viên trước khi đánh giá phân loại cuối năm.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động cử tri đi bầu cử 100%  bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo Luật định; phối hợp chỉ đạo công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2015 - 2017 và 2018 - 2020 thành công; phối hợp với HĐND, UBND, tổ chức các hội nghị tiếp xúc với cử tri với đại biểu HĐND các cấp theo định kỳ thành công tốt đẹp; đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lời giải quyết…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đ/c Trần Viết Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đạ Tẻh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường trực và Ủy ban MTTQVN xã cần khắc phục những hạn chế tồn tại được trình bày tại Đại hội, tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ X đề ra, bám sát chương trình hành động, các kế hoạch, hướng dẫn của ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện để tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã đã hiệp thương cử ra 34 vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Mỹ Đức khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đạ Tẻh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương bầu ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã khóa X gồm 3 vị, ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã khóa IX tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa X, bà Nguyễn Thị Minh Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ qua, UBND xã Mỹ Đức đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 * Để xem toàn văn nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hướng dẫn góp ý, quý vị có thể  vào mục Văn bản UBMTTQVN tỉnh hoặc tải phai đính kèm tại đây để xem nội dung chi tiết./.