Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông lần thứ IV: "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển" 
Ngày 20/3, tại huyện Đam Rông đã diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ  2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.
 
Toàn ảnh đại hội
Toàn ảnh đại hội

 

Bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và đại diện các tầng lớp nhân dân đã về dự Đại hội.

 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ, góp phần tăng sự đồng thuận trong xã hội. Điều đó góp phần tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,… Đặc biệt, một bộ phận lớn bà con DTTS đã từng bước thay đổi nhận thức, không còn tự ti, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
 
Đồng thời các mục tiêu đặt ra và chương trình hành động của MTTQVN huyện Đam Rông khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 cũng đã được trình bày tại đại hội. 
 
Các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của UBMTTQVN huyện Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sau khi Đại hội hiệp thương cử 52 vị vào Ủy ban MTTQ huyện khóa IV, cử 4 vị vào Ban Thường trực UBMTTQ huyện. Ông Nguyễn Quốc Hương tiếp tục tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa IV; các ông, bà: ông Dương Tất Phong - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tiếp tục tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Hoàng Thị Tuyển - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đam Rông giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Nguyễn Văn Nghĩa tiêp tục tái đắc cử Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện khóa IV.
 
Ra mắt Ủy ban MTTQVN huyện khóa IV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ra mắt Ủy ban MTTQVN huyện khóa IV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh khóa VIII
nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
Đại hội đã cử 9 đại biểu chính thức của huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Tại Đại hội, đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019, góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. 
 
Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội, biểu quyết thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như: hàng năm xây dựng quỹ vì người nghèo của huyện đạt 320 triệu đồng, hàng năm mỗi xã xây dựng 2 khu dân cư tiêu biểu trở lên, cấp huyện xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu trở lên, 100% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 90% hộ gia đình văn hóa, 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi năm cấp huyện và xã  tổ chức giám sát ít nhất 2 cuộc và tổ chức 1 hội nghị đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, địa phương...