Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Lâm 
 Ngày 05/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Lâm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra tại huyện Đơn Dương với sự có mặt của bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Đình Thủy - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể xã Lạc Lâm và 120 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân cùng tham dự.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Lạc Lâm không ngừng được củng cố và phát triển. MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả nổi bật như: vận động nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; Quỹ “vì người nghèo” thu được trên 350 triệu đồng; MTTQ xã đã tích cực vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho nhiều đối tượng chính sách, người nghèo; phối hợp tốt trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát được 36 công trình xây dựng trên địa bàn; bình quân thu nhập đầu người hàng năm đều tăng, đời sống của người dân trên địa bàn được cải thiện về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá, tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018, phân tích những kết quả, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm và đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương bầu 37 vị là ủy viên Ủy ban MTTQ xã Lạc Lâm nhiệm kỳ 2019-2024; bầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã khóa mới gồm 3 vị, ông Nguyễn Đức Trí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Lâm khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng bầu 16 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội MTTQ huyện Đơn Dương.
 
N.Thu