Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Đơn Dương lần thứ IX thành công tốt đẹp 
Sáng ngày 15/3, tiếp tục chương trình Đại hội, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của UBMTTQVN huyện Đơn Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
Ông Ya Tuân –  Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện đã báo cáo kết quả, sau khi Đại hội hiệp thương cử 55 vị vào Ủy ban MTTQ huyện khóa IX, phiên họp thứ nhất đã tiến hành hiệp thương cử 04 vị vào Ban Thường trực UBMTTQ huyện. Ông Lê Đình Thủy tiếp tục tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa IX; các ông: Nguyễn Văn Anh, Ya Tuân tiếp tục tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; bà Nguyễn Thị Thùy Linh tiếp tục tái đắc cử Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện khóa IX.
 
Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện đã báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của UBMTTQVN huyện và góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.
 
Đại hội đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức của huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Ra mắt Đại hội
Các vị ủy viên UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội
Đại hội đã thông qua nghị quyết, biểu quyết thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong Chương trình hành động như: Hoàn thành vượt chỉ tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” hàng năm, đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu không còn nhà tạm, không còn hộn nghèo. Hàng năm, có 100% thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ ngày 18/11. Phấn đấu hàng năm có trên 90% số thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa và 90% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Hàng năm có 20% thôn, tổ đạt khu dân cư kiểu mẫu. Vận động nhân dân chấp hành nghiêm việc nộp ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng bình quân 11 - 12%, thu thuế phí hàng năm tăng từ 12 – 13%.
Nguyệt Thu