Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông tin đấu thầu > Thông báo mời thầu > Sở Tài chính Lâm Đồng: Mua sắm giường bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Sở Tài chính Lâm Đồng: Mua sắm giường bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

1. Thông tin gói thầu:

 

 

Bên mời thầu :

Sở Tài chính tỉnh khoa Lâm Đồng

 

Gói thầu    :

Cung cấp giường bệnh cho các cơ sở y tế công lập

Nội dung cung cấp chủ yếu :

Mua sắm giường bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các phần của gói thầu :

01 gói thầu

 

Thuộc kế hoạch :

Mua sắm giường bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

Nguồn vốn :

Nguồn dự toán được giao năm 2019, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập

 

Hình thức đấu thầu :

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

 

2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

 

Thời gian phát hành :

 08h00, ngày 06/5/2019

 

Địa điểm phát hành :

Muasamcong.gov.vn

 

Địa chỉ :

36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt

 

Điện thoại :

phonggiacongsan@lamdong.gov.vn

 

Fax :

 

 

Giá bán 01 bộ HSYC :

Miễn phí 

 

Thời gian đóng thầu:

14h00, ngày 20/5/2019

 

Thời gian mở thầu:

14h15, ngày 20/5/2019

 

Bảo đảm dự thầu :

 10.000.000 (Mười triệu đồng)

 

3. Thực hiện hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 tháng

 

Loại hợp đồng :

Mua sắm hàng hóa

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam