Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá
sadfasThông tin đấu thầu > Thông báo mời thầu > Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Cho thuê mặt bằng Căn tin số 2 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Cho thuê mặt bằng Căn tin số 2 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

1. Thông tin gói thầu:

 

 

Bên mời thầu :

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

 

Gói thầu    :

Cho thuê mặt bằng Căn tin số 2 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Nội dung cung cấp chủ yếu :

Kinh doanh lĩnh vực tạp hóa và ăn uống

Các phần của gói thầu :

01 gói thầu

 

Thuộc kế hoạch :

Cho thuê mặt bằng Căn tin của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2019

 

Nguồn vốn :

Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

 

Hình thức đấu thầu :

Chào hàng cạnh tranh

 

2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

 

Thời gian phát hành :

 08h 00, ngày 14/12/2018

 

Địa điểm phát hành :

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

 

Địa chỉ :

01 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP Đà Lạt

 

Điện thoại :

0263 3821369

 

Fax :

0263 3827528

 

Giá bán 01 bộ HSYC :

 

 

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá:

09h00, ngày 25/12/2018

 

Thời gian tổ chức đấu giá:

09giờ 30, ngày 25/12/2018

 

Bảo đảm dự thầu :

 

 

3. Thực hiện hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 tháng

 

Loại hợp đồng :

   

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam