Skip navigation links
Thông tin đấu thầu
Quy định về đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Nhà thầu vi phạm
Thông tin Đấu giá

 Đăng ký mời thầu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, ngoài việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu theo luật định; Các cơ quan - đơn vị có nhu cầu mời thầu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng gửi Văn bản cung cấp các thông tin (theo mẫu sau) và Thư mời thầu về địa chỉ :

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng.
Địa chỉ: Tầng B1, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại : 063.3545455 - 063.3545579
Email : bbt@lamdong.gov.vn

Phí đăng ký thông báo mời thầu : không.

 Thông báo mời thầu

Các tin khác

 Kế hoạch đấu thầu

 Phim giới thiệu Đà Lạt

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam