HD v/v Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946-19/12/2016)