Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh Ngày truyền thống bộ đội Trường sơn