CV tuyên truyền kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM