Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/04/2004;
Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 Bộ Nông nghiệp & PTNT, quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
- Quyết định số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;
- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;
- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xin Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật chuẩn bị hồ sơ theo quy định; đăng ký thời gian kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại bộ phận Chăn nuôi Thú y thuộc Trung tâm Nông nghiệp 2 ngày trước khi vận chuyển.
Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: nếu đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn kiểm dịch (ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch); không đủ thì hướng dẫn cá nhân làm lại.
c) Bước 3: Kiểm dịch viên đến nơi tập trung gia súc để thực hiện công tác kiểm dịch theo thời gian và nội dung quy định:
Kiểm tra số lượng, khối lượng chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo hồ sơ đăng ký kiểm dịch.
Kiểm tra lâm sàng từng gia súc và kiểm tra thực trạng điều kiện vệ sinh thú y sản phẩm động vật. 
Thực hiện tiêu độc khử trùng.
Đánh dấu, giám sát việc đưa động vật, sản phẩm động vật lên xe; niêm phong bao bì, niêm phong phương tiện vận chuyển những động vật, sản phẩm động vật đã trực tiếp kiểm dịch. Lập biên bản niêm phong phương tiện (ghi rõ hình thức niêm phong, ký hiệu niêm phong…) có ký xác nhận của chủ hàng, người làm chứng (nếu có).
d) Bước 4: Cấp Giấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và thu phí, lệ phí theo quy định.
Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ tại Trung tâm Nông nghiệp huyện.
3.Thành phần hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (nếu có), bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, sản phẩm động vật (nếu có);
- Giấy chứng nhận tiêm phòng do Trung tâm Nông nghiệp cấp hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Nông nghiệp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu kèm theo).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Nông lâm nghiệp
Thời gian
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
a) Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch dộng vật, sản phẩm động vật: 3.000 đồng.
b) Phí cấp giấp chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: 20.000 đồng.
c) Phí tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển: 30.000 đồng.
d) Phí kiểm tra lâm sàng động vật: trâu, bò, lừa, ngựa là 4.000 đồng/con; dê là 2.000 đồng/con; lợn (≥15kg) là 1.000 đồng/con; lợn sữa (≤ 15 kg) là 500 đồng/con.
e) Phí kiểm dịch sản phẩm động vật: vận chuyển thịt động vật với số lượng ≥ 9 tấn mức thu là 450.000 đồng; với số lượng ≤ 9 tấn thu 50 đồng/kg.

Đính kèm  GĐK_kiểm dịch.doc
PL_18_2004.doc
QĐ_08_2005.doc
QĐ_15_2006.doc
QĐ_45_2005.doc
QĐ_47_2005.doc
QĐ_86_2005.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này