Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do mất, hư rách, sai sót hoặc do chuyển từ nơi khác đến
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 02/2005/TT-DSGĐTE ngày 10/6/2005 của Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, V/v Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa).
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo cho công dân biết; Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì xác nhận hồ sơ.
c) Bước 3: UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc công dân nhận lại hồ sơ đã được xác nhận để nộp trực tiếp Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.
Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (đơn viết tay)
- Bản sao Giấy khai sinh
- Thẻ Bảo hiểm y tế đã được cấp (trường hợp do sai sót, thẻ cũ bị rách, nát, chuyển từ nơi khác đến).
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Bảo hiểm y tế.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Loại Cấp xã : Bảo trợ xã hội
Thời gian
Trong ngày.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này