Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề đối với lớp dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dưới 10 người học, theo hình thức tại xưởng, tại nhà có thu học phí
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động, Luật Giáo dục về dạy nghề;
- Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội: kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở và cấp giấy chứng nhận theo qui định.
c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định .
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề ( theo mẫu đính kèm );
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.                                                                                                                           5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận .                     
3.8. Lệ phí: Không.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 3).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề (mẫu số 4).
8.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
  Trong thời hạn 9 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập, cơ sở dạy nghề phải đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan Lao động -Thương binh và Xã hội và chỉ được tuyển sinh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
Loại Cấp huyện : Dạy nghề
Thời gian
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí
Không
Đính kèm  mẫu 03.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này