Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 41/2008/QĐ/BGDĐT, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
- Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của công chức Văn hóa - Xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có); Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: UBND cấp xã lập văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đề nghị lập đoàn kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
c) Bước 3: UBND cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện lập đoàn kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho công dân biết.
d) Bước 4: Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã.
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ (nếu có) và nhận kết quả.
- Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đề nghị cấp phép thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thành lập hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 Quy chế  tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Quy chế  tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế  tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương;
-  Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ.
Loại Cấp xã : Giáo dục
Thời gian
25 ngày.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này