Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng  số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định 70/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Công văn 1070/XD-QH ngày 26/12/2006 của Sở Xây dựng Lâm Đồng v/v hướng dẫn nội dung, quy trình cấp phép xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã; Trường hợp công dân có nhu cầu xin cấp phép xây dựng không thể đi nộp hồ sơ thì ủy quyền cho người khác làm thay bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh tại thực địa ( yêu cầu người đứng tên xin phép xây dựng có mặt tại hiện trường để ký biên bản); Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho công dân biết.
c) Bước 3: Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã.
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả; Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người đứng tên trong giấy phép xây dựng thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng - 03 bản.
- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật - 03 bản.
- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ -03 bản; Sơ đồ mặt bằng xây dựng nhà ở phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, cấp thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có).
- Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực - 01 bản (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn (theo mẫu đính kèm).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố.
- Bảo đảm các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật.
- Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
Loại Cấp xã : Xây dựng
Thời gian
15 ngày làm việc.
Lệ phí
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn:30.000 đồng/1 giấy phép.
- Phí xây dựng: thu theo diện tích xây dựng (đ/m2 diện tích xây dựng):
Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh
Nhà cấp I : 15.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp II : 12.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp III : 9.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp IV : 6000 đ/m2 diện tích xây dựng
Khu vực còn lại
Nhà cấp I : 12.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp II : 9.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp III : 6.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Nhà cấp IV : 3.000 đ/m2 diện tích xây dựng
Đính kèm  1.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này