Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do giấy đã cấp hết hạn
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Về mức thu phí, lệ phí.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp người đến đăng ký không phải là người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực;
- Công dân xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu của của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Công chức UBND cấp xã thẩm định hồ sơ. Trường hợp không thể cấp giấy tờ hộ tịch thì thông báo lý do cho công dân biết.
c) Bước 3:
- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã;
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí và nhận kết quả;
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp. Trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn.
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu đính kèm).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp xã : Hộ tịch
Thời gian
Giải quyết trong ngày, trường hợp cần xác minh thì không quá 05 ngày.
Lệ phí
3.000 đồng.
Đính kèm  17.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này