Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh. Trường hợp người đi đăng ký không phải là đương sự hoặc người thân thích của đương sư phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực;
- Công dân xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp thiếu hoặc không  hợp lệ  thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Công chức UBND cấp xã thẩm định hồ sơ. Trường hợp không thể cải chính hộ tịch thì thông báo lý do cho công dân biết.
c) Bước 3:
- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã;
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả;
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai  theo mẫu.
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cải chính hộ tịch.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu đính kèm).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp xã : Hộ tịch
Thời gian
Không quá 5 ngày, đối với trường hợp cần xác minh thì kéo dài thêm không quá 05 ngày.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  15.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này