Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Luật Đất đai ngày 10/12/2003;
- Nghị định số 181/2004 NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và  Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại;
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10  năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
 - Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã nơi có bất động sản;
- Công dân xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Công chức UBND cấp xã kiểm tra nội dung các giấy tờ liên quan và chứng thực; Trường hợp không thể chứng thực thì thông báo lý do cho công dân biết.
c) Bước 3:
- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã;
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả;
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo) bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao hộ khẩu (đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hoặc phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được chứng thực
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phiếu yêu cầu chứng thực (có mẫu đính kèm).
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (có mẫu đính kèm).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa  các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn.
Loại Cấp xã : Chứng thực
Thời gian
Giải quyết ngay trong ngày; Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Tính trên giá trị tài sản
- Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp.
- Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp.
- Từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp.
- Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng:500.000 đồng/trường hợp.
- Từ 2.000.000.000đồng đến dưới 3.000.000.000đồng:1.000.000đồng/trường hợp.
- Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp.
- Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp.
Đính kèm  4.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này