Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Chứng thực di chúc
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Bộ Luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.
Thủ tục
1 Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã. Trong trường hợp tính mạng bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc nguyên nhân khác mà người lập di chúc không thể đến trụ sở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng thực, thì việc chứng thực di chúc được thực hiện tại chỗ hoặc nơi có mặt của người lập di chúc. Đối với việc lập di chúc mà tính mạng bị cái chết đe dọa thì không nhất thiết phải xuất trình giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ nêu trên;
- Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chứng thực. Trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, thì người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn ( nếu có); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
b) Bước 2: Công chức UBND cấp xã kiểm tra nội dung các giấy tờ liên quan và chứng thực Di chúc trước mặt người lập di chúc; Trường hợp không thể chứng thực thì thông báo lý do cho công dân biết.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã.
- Công dân đến nhận kết quả nộp lại giấy biên nhận nộp hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả;
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu chứng thực;
- Di chúc (do người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo) bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Di chúc đã được chứng thực.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu đính kèm).
- Di chúc (theo mẫu đính kèm).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người đã thành niên đã có quyền lập di chúc, trừ trường hợp bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;
- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý;
- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối đe dọa hoặc cưỡng ép.
Loại Cấp xã : Chứng thực
Thời gian
Giải quyết ngay trong ngày, nếu nộp hồ sơ sau 03 giờ chiều thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo, trường hợp có tình tiết phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
20.000đ/1 trường hợp.
Đính kèm  2.doc
PhieuYeuCau.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này