Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp bản sao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận nghiệp vụ THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiến hành tiếp nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì vào sổ theo dõi hoặc gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ thiếu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo ký cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS.
c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận nghiệp vụ bậc Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc nhận theo đường bưu điện cho cá nhân (nếu yêu cầu); trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
aa) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đối với người không có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao phải nộp:
+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ các nội dung có trong bản chính văn bằng, chứng chỉ và số lượng bản sao xin cấp (theo mẫu);
+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh.
- Nếu người có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao, có xuất trình bản chính thì không phải nộp các giấy tờ trên;
- Đối với người yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện phải gởi các giấy tờ gồm:
+ Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân;
+ Đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ trong đó ghi đầy đủ các nội dung có trong bản chính; hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, số lượng bản sao xin cấp. Đơn yêu cần phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
+ Lệ phí theo qui định và cước phí bưu điện.
- Trường hợp người làm thay phải có văn bản ủy quyền và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (có mẫu kèm theo).
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Loại Cấp huyện : Giáo dục và Đào tạo
Thời gian
- Đối với yêu cầu trực tiếp, nếu cơ sở cấp bản sao thấy đủ điều kiện hợp lệ, việc cấp bản sao được thực hiện ngay trong ngày. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao với số lượng lớn hoặc không có người ký ngay trong ngày thì hẹn lại. Thời hạn hẹn lại không quá 3 ngày làm việc.
- Đối với yêu cầu gởi qua đường bưu điện, việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị và lệ phí nếu cơ sở có thẩm quyền cấp bản sao thấy đủ điều kiện hợp lệ.
Lệ phí
Mua phôi và hoàn thiện bản sao: 7.000 đồng/1 bản.
Đính kèm  phieuyeucau.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này