Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá

 WP - Xem chi tiết TTHC (SubPortal)Tên thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư liên tịch số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 của liên Bộ Tài chính-Bộ Công Thương hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ;
- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc lá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế thành phố, thị xã (Phòng Công thương huyện).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết Giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Phòng nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, thẩm định hồ sơ kinh doanh thuốc lá, nếu đủ điều kiện ban hành quyết định cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá, chuyển văn thư trả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết rõ lý do.
c) Bước 3: Cơ sở kinh doanh nhận Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá tại Phòng Kinh tế (Phòng Công thương); trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.
Văn thư thu Giấy biên nhận hồ sơ, thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá và trả Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá cho cơ sở kinh doanh.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Kinh tế (Phòng Công thương).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản gốc Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.              
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế (Phòng Công thương).
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Loại Cấp huyện : Công thương
Thời gian
15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Phí cấp phép là 25.000 đồng/lần.
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này