Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá
Kiến nghị: Nasapoker
Open
|
ReplyReply
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Tiêu đề

Nasapoker 

noidung

Nasapoker adalah Situs <a href="http://nasapoker88.com" rel="dofollow">idn poker</a> Terpercaya sejak tahun 2014 dan Situs <a href="http://nasapoker88.com" rel="dofollow">spoker online</a> Terbaru 2019/2020

Họ và tên

Agen Idn Poker 

Địa chỉ

http://nasapoker88.com 

Điện thoại

08152323262 

Đến Cơ quan:

kstthc@lamdong.gov.vn 

Mã xác thực

0211481 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 11/02/2020 3:43 CH  by  
Last modified at 11/02/2020 3:43 CH  by  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này