Skip navigation links
Giới thiệu phòng KSTTHC
Chức năng và nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành viên
Bộ TTHC được công bố
Bộ TTHC cấp sở
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
Tin tức - truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Tin hoạt động cải cách TTHC
Hoạt động kiểm soát TTHC
Tiếp nhận phản ánh
Giới thiệu nội dung phản ánh
Tiếp nhận phản ánh
Kết quả xử lý
Rà soát, đánh giá TTHC
Hướng dẫn mẫu đánh giá
Lấy mẫu đánh giá
Nhận xét mẫu đánh giá
Kiến nghị: Loại bỏ thai an toàn
Open
|
ReplyReply
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Tiêu đề

Loại bỏ thai an toàn 

noidung

lúc phải có thai phía ngoài kế hoạch, các chị em có nguy cơ muốn bỏ thai tại nhà. Hiện này, những trang miễn phí trích dẫn một số phương pháp bỏ thai ở nhà được cho là an toàn và hữu hiệu. Ví dụ những trang Gợi ý sử dụng nhiều dạng trái cây, thảo mộc hoặc chất cung cấp với liều số lượng quá độ. Các trang khác biệt khuyên rằng cần phải luyện tập thể thao cường cấp độ cao hay đưa dụng cụ qua cổ dạ con vào tử cung để gây sảy thai. XIN lưu ý RẰNG: chưa có chọn lựa nào trong danh sách liệt kê trên là một biện pháp tốt. Những chỉ đơn thuần là không hữu hiệu, trong quá trình những biện pháp khác biệt vô cùng rủi ro cùng với có thể dẫn tới tàn tật hoặc chết người. Trong bài viết này, sẽ thảo luận về những rủi ro của phá thai tại nhà, từ bị nhiễm độc tới viêm nhiễm nguy hiểm tính mệnh. Đồng thời bài viết cũng đưa ra những chọn lựa thay thế có sẵn phỏng đoán một số phụ nữ mang thai muốn chấm dứt thời kỳ mang thai một phương pháp an toàn.

https://tcvn.gov.vn/question/sui-mao-ga/
https://tcvn.gov.vn/question/thuoc-pha-thai/
https://tcvn.gov.vn/question/do-tuoi-cat-bao-quy-dau/
https://miennui.most.gov.vn/thanhtra/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=204
https://miennui.most.gov.vn/thanhtra/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=205
https://miennui.most.gov.vn/thanhtra/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=206
http://statcms.nso.go.th/discussion/Lists/List/Flat.aspx?RootFolder=%2fdiscussion%2fLists%2fList%2fM%e1%bb%a5n%20c%c3%b3c%20sinh%20d%e1%bb%a5c%20s%c3%b9i%20m%c3%a0o%20g%c3%a0&FolderCTID=0x01200200B547069CC6C34C43A8BFE005B4964278
http://statcms.nso.go.th/discussion/Lists/List/Flat.aspx?RootFolder=%2fdiscussion%2fLists%2fList%2fThu%e1%bb%91c%20ph%c3%a1%20thai%20kh%e1%ba%a9n%20c%e1%ba%a5p&FolderCTID=0x01200200B547069CC6C34C43A8BFE005B4964278
http://statcms.nso.go.th/discussion/Lists/List/Flat.aspx?RootFolder=%2fdiscussion%2fLists%2fList%2fc%e1%ba%aft%20da%20quy%20%c4%91%e1%ba%a7u%20an%20to%c3%a0n&FolderCTID=0x01200200B547069CC6C34C43A8BFE005B4964278
http://sldtbxhqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=206&TLID=561
http://sldtbxhqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=206&TLID=562
http://sldtbxhqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=206&TLID=563
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=109
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=110
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=111
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=112
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=113
http://hpe.gov.vn/dien-dan/phong-hoat-dong/tin-tuc/chua-sui-mao-ga.html
http://hpe.gov.vn/dien-dan/phong-hoat-dong/tin-tuc/thuoc-pha-thai-an-toan.html
http://hpe.gov.vn/dien-dan/phong-hoat-dong/tin-tuc/cat-bao-quy-dau.html
http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=58
http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=59
http://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=61
http://thanhtraqnam.gov.vn/Default.aspx?Tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=60
http://thanhtraqnam.gov.vn/Default.aspx?Tabid=116&ctl=CTCH&mid=524&CH=61
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2514
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2515
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2516
http://thanhtralaodong.gov.vn/dien-dan/g/posts/m/9345/benh-mun-coc-sinh-duc-nhu-nao.html
http://thanhtralaodong.gov.vn/dien-dan/g/posts/m/9346/cach-pha-thai-an-toan.html
http://thanhtralaodong.gov.vn/dien-dan/g/posts/m/9347/bao-quy-%C4%91au-dai-se-nhu-nao.html
https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Lists/Rate%20This%20Website/DispForm.aspx?ID=1447
https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Lists/Rate%20This%20Website/DispForm.aspx?ID=1448
https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Lists/Rate%20This%20Website/DispForm.aspx?ID=1450
http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/53
http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/54
http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/55
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2584
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2585
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2586
http://www.quangngai.gov.vn/vi/soxd/pages/qnp-dutoantrongcaybongmat-qnphoidap-227-qnpsite-3.html
http://www.quangngai.gov.vn/vi/soxd/pages/qnp-dutoantrongcaybongmat-qnphoidap-228-qnpsite-3.html
http://www.quangngai.gov.vn/vi/soxd/pages/qnp-dutoantrongcaybongmat-qnphoidap-229-qnpsite-3.html
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=298
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=299
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=300
https://startup.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/CauHoi.aspx?ItemID=188
https://startup.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/CauHoi.aspx?ItemID=189
https://startup.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/CauHoi.aspx?ItemID=190
https://startup.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/CauHoi.aspx?ItemID=191
http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=108
http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=109
http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=110


http://skhdt.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=333
http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FVirus%20HPV&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA
http://patronato.uabc.edu.mx/web/suckhoehanoi/home/-/blogs/virus-hpv-la-gi?_33_r
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=419
http://saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=203
http://www.tynwald.org.im/links/contact/Lists/ContactUs/DispForm.aspx?ID=934
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=2589
http://tpbl.baclieu.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=118
http://transition.doe.louisiana.gov/Lists/Parental%20Discussions/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FParental%20Discussions%2FPh%C3%A1%20thai&FolderCTID=0x012002007F416C354190124CBEF13B3DC297117E
các rủi ro của giải pháp bỏ thai ngay tại nhà

một số phương pháp bỏ thai ở nhà chẳng hạn như lấy các kiểu thảo mộc khá an toàn.Tuy nhiên, dùng những dạng thảo mộc liên tiếp với liều số lượng quá nhiều có thể gây ra độc đặc điểm. 1 Tỷ lệ có thể gây ra mất mạng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng liệu có 47.000 chị em mất mạng hàng năm do bỏ thai không sử dụng bao cao su cũng như tầm khoảng gần 5 triệu tình huống mang di chứng sau nạo bỏ thai không được bảo vệ.

có thể ngăn ngừa đa số các trường hợp chết người cũng như di chứng này thông qua bỏ thai an toàn, giáo dục giới đặc điểm cùng với kế hoạch hóa gia đình.

nguy cơ tiềm tàng của những phương pháp bỏ thai tại gia bao gồm:

phá thai không hoàn toàn

phá thai không hoàn toàn xảy ra khi chấm dứt thai kỳ song một số mô của thai nhi vẫn còn trong người bạn nam mẹ.

cần thiết chữa trị y tế ngay lập tức trong trường hợp bỏ thai không hoàn toàn để hạn chế mất nhiều máu, viêm nhiễm nặng hay tử vong. 1 Nam giới nữ giới, nhất là có thai ngoài mong muốn hay trẻ em vị thành niên có khả năng không có nhận thức tổng quan về vấn đề bỏ thai không hoàn toàn chẩn đoán đến khi xuất hiện một số dấu hiệu rất lớn ví dụ như chảy máu.

bỏ thai ngay tại nhà liệu có nhiều rủi ro

Độc đặc điểm

dùng các loại thuốc thảo dược hoặc thuốc bỏ thai được mua từ các nguồn miễn phí có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng. Ngay cả những kĩ thuật tự nhiên cũng có khả năng độc hại, đặc biệt là khi dùng chúng với lượng không nhỏ.

lúc ăn hoặc sử dụng phải một lượng chất độc nào đó, gan sẽ chịu trách nhiệm để lọc chất độc ra khỏi người. Trong trường hợp nghiêm trọng, Việc này gây ra tổn thương gan hay suy gan.

các trang mạng công khai bán thuốc bỏ thai miễn phí, nhưng không ít trong số các viên thuốc này không phải là hàng đầu hãng cũng như không có xuất xứ đặc trưng. Trong 1 tỷ lệ, chúng có khả năng dẫn đến hại vì chứa chất gây ra độc từ kim kiểu nặng.

xuất huyết

chảy máu là trạng thái ra máu ồ ạt, lượng máu mất không nhỏ. Trong quá trình tất cả một số ca phẫu thuật bao gồm bỏ thai bằng thủ thuật, đều có nguy cơ gây ra máu nặng nề. Việc bỏ thai do một số địa điểm thiếu tiêu chuẩn sẽ khiến tăng khá nhiều khả năng đó. Xuất huyết trong có khả năng tác động tính mạng cùng với thường chớ nên nhận thấy phỏng đoán tới lúc quá muộn để ngăn chặn.

nhiễm trùng cũng như sẹo

có nguy cơ viêm nhiễm và sẹo bên trong lúc bỏ thai với tiểu phẫu, khả năng này tăng lên đáng kể lúc phá thai tại gia.

việc đưa bất cứ thứ gì qua cổ tử cung vào tử cung là rất nguy hại, vì nó có thể gây nên nhiễm trùng cùng với sẹo. Biến chứng là dẫn tới vô sinh, Đồng thời viêm nhiễm trầm trọng cũng có thể ảnh hưởng mạng sống.giải pháp y tế tại gia

thì có một sự thay an toàn hơn phỏng đoán các cách giải quyết tại gia phỏng đoán một số chị em muốn kết thúc thời kỳ mang thai tại nhà. Bác sĩ chuyên khoa có khả năng kê đơn thuốc kết luận 1 phái đẹp dùng ngay tại nhà. Điều này được gọi là bỏ thai nội khoa.

thường thì, các kiểu thuốc bỏ thai được sử dụng vào một số thời điểm khác biệt nhau giúp cho biến đổi nội đào thải tố chấp thuận thời kỳ thai nghén kết thúc Mặt khác làm cho dạ con thụt lại và tống phóng niêm mạc tử cung.

phá thai với thuốc thì có tỷ lệ thành tựu lên đến 99% lúc muốn kết thúc thai kỳ sớm. Tìm hiểu chỉ ra rằng cách này không làm cho tăng các hậu quả thai kỳ trong tương lai.

bỏ thai với thuốc là 1 chọn kết luận những phụ nữ mang thai đến 10-12 tuần hay ít hơn, Căn cứ vào luật pháp địa phương.

Điều cần thiết cần chú ý là vấn đề phá thai ở nhiều quốc gia được xem là trái luật.tiểu phẫu bỏ thai

bác sĩ chuyên khoa thực hiện phá thai bằng phẫu thuật trong trường hợp phá thai nội khoa không phải là một lựa chọn tối ưu. Trong khi bỏ thai bằng thủ thuật hay còn gọi là nong và nạo tử cung, bác sĩ phẫu thuật gắp bỏ thai nhi, sử dụng lực hút và cây nạo.

tại không ít nơi, phá thai với phẫu thuật được áp dụng kết luận thai tới 24 tuần tuổi. Sau khoảng thời gian này, những biện pháp mất đi được khuyến nghị sử dụng. Chuyên gia thường hay sẽ chỉ tiến hành bỏ thai với tiểu phẫu nếu vấn đề có thai có thể tới tính mạng của bạn nam nữ hay nếu có băn khoăn với quá trình phát triển của em bé.

bà bầu nên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa hoặc chị em hộ sinh về cảm giác của bản thân khi tiếp tục mang bầu.

phá thai ngoại khoa hợp pháp là khá an toàn và hiệu quả. Trong các ít tình huống, nong cùng với nạo dạ con có nguy cơ dẫn tới sẹo thành dạ con được gọi là hội chứng Asherman. Hội chứng Asherman có nguy cơ khiến vấn đề có thai trở nên khó khăn hơn hay có thể khiến tăng nguy cơ sảy thai trong các lần mang thai kế tiếp.Nhận hỗ trợ lúc nào

các nữ từng nỗ lực bỏ thai ngay tại nhà cần phải liệu có quá trình trợ giúp từ y tế. Liên hệ một số trung tâm cấp cứu gần nhất nếu:

ra máu quá nhiều;
Sốt hoặc ớn lạnh;
Vàng da hoặc mắt;
Mất ý thức;
ra mồ hôi, da lạnh;
Nôn cùng với những dấu hiệu nhận biết rất lớn, dai dẳng hoặc mối quan hệ không giống.
cần kể chuyện với bác sĩ về những tác nhân ra các dấu hiệu nhận biết. Chia sẻ càng lâu hiểu biết sẽ giúp bác sĩ chuyên khoa đưa ra giải pháp trị một biện pháp chuẩn xác cùng với sớm, và chia sẻ sự chăm sóc và giúp sức.phục hồi sau bỏ thai

quá trình hồi phục sau phá thai bằng thuốc hay tiểu phẫu thường hay mất vài tuần. Trong thời gian này, phụ nữ mang thai có nguy cơ thấy tình hình chuột rút cùng với ra máu "cô bé". Đôi khi, ra máu có nguy cơ kéo dài hơn 2 tuần, cùng với trong các trường hợp hiếm gặp có khả năng kéo dài tới 45 ngày. Nếu kèm theo máu đỏ tươi hay chảy máu kéo dài hơn 2 tuần cần phải kiểm tra bác sĩ ngay lập tức.

một số dạng thuốc sử dụng trong phá thai nội khoa có thể gây nên buồn nôn và những công dụng ngắn hạn không giống. Thuốc dẫn tới mê hay thuốc ngủ sử dụng trong quá trình phá thai với phẫu thuật cũng có nguy cơ dẫn đến buồn nôn hoặc những phản ứng phụ khác.

Sau lúc bỏ thai, cần tránh "làm chuyện ấy" tình dục chẩn đoán đến lúc ra máu kết thúc để suy giảm nguy cơ nhiễm trùng. Trong trường hợp tai biến, khoảng thời gian kiêng cử có thể lâu ngày hơn. Không dùng tampon trong 6 tuần, chỉ cần lấy lát đệm.Trong lúc khôi phục, có nguy cơ dùng ibuprofen để suy giảm đau đớn. Tấm chườm nhiệt cũng có khả năng suy giảm mức độ chuột rút. Thấy chuyên gia nếu ra máu rất nhiều, chảy mủ, sốt hoặc các biểu hiện nhiễm trùng không giống.

1 điều cũng cần thiết không yếu là cân với cảm xúc của phụ nữ mang thai cũng như bạn nam thân sau lúc bỏ thai. Cần gọi điện bác sĩ chuyên khoa tâm lý nếu mà nên quá trình hỗ trợ về tinh thần sau lúc bỏ thai.
bỏ thai theo như khái niệm khoa học đó là sử dụng những cách y khoa để can thiệp vào sự phát triển của thời kỳ mang thai. Có hai giải pháp được sử dụng để phá thai thường thấy nhất Trên thực tế, đó là lấy thuốc hoặc hút thai. Vậy, nữ giới nên phá thai bằng thuốc hay hút thai thì tốt hơn? Xin mời nghiên cứu Điều đó qua bài viết sau đây.

nên phá thai bằng THUỐC hay HÚT THAI THÌ AN TOÀN HƠN?
phá thai với thuốc là biện pháp sử dụng những loại thuốc tây y để dẫn đến kích thích lên dạ con cùng với tống thai nhi ra khỏi cơ thể của bạn nam mẹ.

nen-pha-thai-bang-thuoc-hay-hut-thai-thi-an-toan-hon

Còn cách hút thai là một biện pháp sử dụng các thiết bị y tế chuyên khoa phụ sản để can thiệp trực tiếp vào dạ con để hút thai nhi ra khỏi bụng mẹ.

phương pháp phá thai bằng thuốc thường hay được áp dụng ở một số tình huống thai kỳ còn nhỏ. Bào thai dưới 8 tuần tuổi là thời điểm tốt hơn hết để sử dụng biện pháp bỏ thai với thuốc. Song, thai phụ phải giữ gìn không bị các bệnh về tim, gan, thận, cùng với không dị ứng với đối tượng của thuốc.

cách hút thai thường áp dụng chẩn đoán phụ nữ mang thai từ 9 tuần tuổi trở lên. Phụ nữ mang thai chỉ nên đảm bảo băn khoăn không mắc nhiễm trùng phụ khoa.


hình ảnh chúng tôi đấng mày râu phụ khoa


So sánh ưu cũng như khuyết điểm của hai biện pháp phá thai trên
phương pháp phá thai với thuốc là 1 cách dễ dàng, dễ sử dụng. Thai phụ có nguy cơ chỉ cần ra nhà thuốc để mua ra về tự lấy. Song, lúc sử dụng thuốc phá thai không đúng biện pháp thì bà bầu vô cùng có khả năng bị phải các hậu quả sau: Thai dị dạng, sót thai, sót nhau, thai chết lưu, xuất huyết dạ con.

với cách hút thai thì sẽ đòi hỏi quy trình phức tạp hơn. Chị em buộc phải đi đến một trung tâm y tế chuyên khoa để được chuyên gia trợ giúp hút thai bằng dụng cụ y khoa. Tuy vậy, không phải địa điểm nào cũng không thiếu tiêu chuẩn chất lượng để giúp sức phái đẹp hút thai an toàn. Nếu như chị em đi nhầm lẫn vào 1 khu vực kém uy tín thì cực kỳ có khả năng mắc phải những hậu quả sau: Sót nhau thai, nhiễm trùng phụ khoa, thủng dạ con, rách cổ tử cung. Đặc biệt là khả năng rong huyết có nguy cơ gây nên tử vong.

nen-pha-thai-bang-thuoc-hay-hut-thai-an-toan-hon

Theo 1 khảo sát của các chuyên gia nam khoa ở phòng khám đa khoa thể hồng phong cho thấy, bỏ thai với thuốc được đánh giá là an toàn hơn so với phương pháp hút thai. Do phương pháp hút thai phải sử dụng thiết bị y khoa can thiệp vào tử cung cùng với cổ dạ con. Điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng khiến mẹ về sau này.

tuy nhiên, việc áp dụng cách phá thai nào thì nữ cũng không thể chọn lựa được. Khi nữ xác định chưa thể giữ gìn lại thai trong bụng thì nên đi tới một địa điểm phá thai an toàn để được chuyên gia khám và chỉ định 1 cách thích hợp đối với tuổi thai trong bụng. Nữ giới đặc biệt không nên ra nhà thuốc mua về tự tiện dùng tại nhà. Vì Điều này có khả năng để lại những hậu quả cực kỳ trầm trọng đến sức khỏe cũng như tính mệnh.


hình ảnh phòng khám đàn ông phụ khoa


Trên đây là những hiểu biết về hai phương pháp bỏ thai an toàn thường bắt gặp Trên thực tế được Bộ Y Tế chấp nhận. Nếu bạn ngại chia sẻ vấn đề của mình với người khác biệt thì có nguy cơ trò chuyện đối với các chuyên gia của chúng tôi qua khung chat online ngay bên sau đây. Chỉ cần để lại thông tin của bạn, các bác sĩ nam khoa giải đáp phụ khoa online sẽ chủ động gọi điện hỗ trợ bạn hoàn toàn miễn phí.

Họ và tên

nam 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Đến Cơ quan:

kstthc@lamdong.gov.vn 

Mã xác thực

6679236 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 08/02/2020 4:03 CH  by  
Last modified at 08/02/2020 4:03 CH  by  
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
CHUYÊN TRANG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3533428 - Email: kstthc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này