Tham gia chữa cháy rừng ban đêm được hưởng trợ cấp gấp đôi 

Thông tư  25/2019/TT-BNNPTNT  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng quy định người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động (như đối với lao động phổ thông) thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Mức trợ cấp cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định.

- Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được tính gấp đôi;

- Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài chính; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do UBND cấp tỉnh quy định.

Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/02/2020.