Hợp tác xã chuối Laba Đạ K’nàng xuất sang thị trường Nhật Bản mỗi ngày 5 tấn chuối thương phẩm. 

Ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc hợp tác xã chuối Laba Đạ K’nàng, xã Đạ K’nàng cho biết; trong 15 ngày đầu tháng 2 năm 2020, mỗi ngày, hợp tác xã đã thu hoạch, sơ chế, đóng gói xuất khẩu trên 5 tấn chuối Laba sang thị trường Nhật Bản. Đây là hợp đồng ký kết giữa hợp tác xã Laba với một doanh nghiệp nông sản từ Nhật Bản, trước mắt, thỏa thuận hợp đồng được thực hiện trong thời gian 5 năm.

Dự kiện vào đầu năm 2021, hợp tác xã chuối Laba Đạ K’nàng tiếp tục bao tiêu sản phẩm chuối Laba trên diện tích 150ha của các nông hộ liên kết, từ đó tăng sản lượng xuất khẩu lên 15 tấn/ngày. Ngoài ra, hợp tác xã còn vận động ngày càng nhiều nông hộ tham gia liên kết mở rộng diện tích nguyên liệu chuối Laba xuất khẩu nhằm nâng cao thu nhập cho bà nông dân ở xã Đạ K’nàng và các xã phụ cận thuộc huyện Lâm Hà.