Bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Đam Rông 

Chiều ngày 17 tháng 2, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Đam Rông, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Đam Rông. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Bình Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông.

Theo Quyết định của thường vụ Đảng ủy quân khu 7, Thượng tá Đoàn Xuân Nguyên, trưởng Ban Khoa học Quân sự – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Đam Rông thay cho đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Dũng được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Lạt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đoàn Xuân Nguyên, Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Đam Rông hứa sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục học tập nâng cao trình độ năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Bình Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị trên cương vị mới được giao đồng chí Đoàn Xuân Nguyên cần nhanh chóng tiếp cận với công việc, nắm chắc tình hình về ANCT – TTATXH, cơ cấu bộ máy, trên cơ sở đó đề ra phương pháp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ huy, điều hành các nhiệm vụ được giao cho nó phù hợp; với trách nhiệm là người đứng đầu phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò của người đứng đầu để tập hợp đoàn kết cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện; cần nghiên cứu, nắm chắc các nội dung mà Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã giao, trên cơ sở đó tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có những cái giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng của địa phương.