Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 785 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
275/QĐ-UBND 01/03/2019
Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đơn Dương
148/CTr-UBND 15/02/2019
Chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
19/NQ/HĐND 21/12/2018
Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ 2019, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/2018/NQ-HĐND 21/12/2018
Nghị quyết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019
15/NQ-HĐND 21/12/2018
Nghị quyết giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, phâ bổ ngân sách nhà nước cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn
16/NQ-HĐND 21/12/2018
Nghị quyết về việc thống nhất xử lý một số vấ đề phát sinh về ngân sách nhà nước năm 2019
17/NQ-HĐND 21/12/2018
Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Dran đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
18/NQ-HĐND 21/12/2018
Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện để giám sát 2 chuyên đề năm 2019
13/NQ-HĐND 20/12/2018
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
08/NQ-HĐND 19/12/2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và cho thôi đại biểu HĐND khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/NQ-HĐND 19/12/2018
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh CT HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/NQ-HĐND 19/12/2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh CT- UBND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/NQ-HĐND 19/12/2018
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh CT UBND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/NQ-HĐND 19/12/2018
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
1867/UBND 17/12/2018
Phối hợp triển khai sưu tầm, hệ thống hóa các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
Đánh giá CNTT 16/12/2018
Đánh giá, xếp hạn mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước
1852/UBND 13/12/2018
Kiểm tra, xác minh việc đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất  đối với diện tích đất đang sử dụng làm hội trường TDP Lâm Tuyền 1
1850/KH-UBND 13/12/2018
Kế hoạch thực hiện chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ
1829/UBND 07/12/2018
Triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 158
1831/UBND 07/12/2018
Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống liên thông một cửa điển tử va2dich5 vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện
118/TB-UBND 07/12/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại kỳ họp thường lệ UBND tháng 12 năm 2018
1823/UBND 06/12/2018
Kiểm tra và đề xuất việc thu hồi và giao đất để xây dựng hội trường
1992/QĐ-UBND 30/11/2018
Quyết định công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2018
58/TB-HĐND 30/11/2018
Thông báo về việc triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 năm 2018
287/BC-UBND 30/11/2018
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page