Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1379 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1149/QĐ-UBND 15/08/2019 Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2019
02/TB-HĐTDVC 15/08/2019 Thông báo Kết quả kỳ xét tuyển viên chức huyện Đơn Dương năm 2019
936-CV/HU 14/08/2019 Về việc triệu tập dư tập huấn diễn tập quân sự huyện năm 2019
1147/UBND 14/08/2019 Về việc tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020
1136/UBND 14/08/2019 Về việc Chủ trương cho UBND thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức đoàn tham quan học tập tại tỉnh Khánh Hòa
1141/UBND 14/08/2019 Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
1148/UBND 14/08/2019 Về việc đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện
1124/UBND 13/08/2019 Về việc hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lê Văn Oai Lâm Đồng
222/BC-UBND 13/08/2019 Báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của Ông Thân Thái Bình thường trú Thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng
223/BC-UBND 13/08/2019 Báo cáo giải quyết đon xin san lấp mặt bằng và chở vật liệu xây dựng của Ông Phạm Siêng, thôn Đông Hồ, xã Pró
1123/UBND 13/08/2019 Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ các cá hân, hộ gia đình trong phạm vi thu hồi đất xây cầu dân sinh
1122/UBND 13/08/2019 Về việc chủ trương cho thuê đất công tại xã Quảng Lập
1116/UBND 12/08/2019 Về việc đăng ký công trình, dự án có sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020
1112/KH-UBND 09/08/2019 Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018
76/TB-UBND 09/08/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Đức Đại - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019
1101/QĐ-UBND 08/08/2019 Quyết định mở lớp bồi dưỡng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
34/HĐND 08/08/2019 Về việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
34/TB-ĐGSHĐND 08/08/2019 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát hoạt động của các Văn phòng công chứng, Văn phòng luật sư trên địa bàn huyện
35/TB-ĐGSHĐND 08/08/2019 Thông báo giám sát hoạt động của các Văn phòng công chứng, văn phòng luật sư trên địa bàn huyện Đơn Dương
1017/UBND 08/08/2019 Về việc tăng cường kiểm soát công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão
1020/UBND 08/08/2019 Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
1109/UBND 08/08/2019 Về việc tăng cường kiểm soát công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão
1022/UBND 08/08/2019 Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác kê khai minh bạch tài sãn thu nhập
1023/UBND 08/08/2019 Về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục đầu tư nhà máy chế biến rau củ đối với Công ty cổ phần Bình Điền
219/BC-UBND 08/08/2019 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page