Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1092 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/HĐND 21/06/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ
792/UBND 21/06/2019 V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
163/BC-UBND 20/06/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương
164/BC-UBND 20/06/2019 Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương
779/KH-UBND 20/06/2019 Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị
843/QĐ-UBND 19/06/2019 Điều chỉnh Quyết định số 814/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2019
61/TB-UBND 19/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Đức Đại Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
161/BC-UBND 18/06/2019 Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019
829/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 5 và lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Đơn Dương năm học 2019-2020
158/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương
160/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo công tác tiếp dân và xử lý đơn thư quý II năm 2019
159/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2019
157/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018-2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019-2020
751/UBND 17/06/2019 Về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu quốc Hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện
756/UBND 17/06/2019 Về việc phân công nhiệm vụ để phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019
760/UBND 17/06/2019 Về việc đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
759/UBND 17/06/2019 Về việc đề xuất nội dung hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp năm 2019,2020
761/TTr-UBND 17/06/2019 Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2030
814/KH-UBND 17/06/2019 Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2019 bằng hình thức xét tuyển
60/TB-UBND 17/06/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2019
747/UBND 14/06/2019 Về việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn
156/BC-UBND 14/06/2019 Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI
744/UBND 14/06/2019 Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư, lữu trữ đợt I năm 2019 của Sở Nội vụ
803/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản; khai thác nguồn nước ngầm; tình hình quản lý, sử dụng đất đai; việc san gạt, cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện trong năm 2019
25/TB-HĐND 13/06/2019 THông báo về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Previous Page 1-25 Next Page