Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 23080 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1997/QĐ-UBND 19/09/2019 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nạo vét lòng hồ Cam Ly Thượng kết hợp thu hồi cát của Công ty TNHH Hùng Dũng Đà Lạt
2000/QĐ-UBND 19/09/2019 Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
2001/QĐ-UBND 19/09/2019 Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
2002/QĐ-UBND 19/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2002/QĐ-UBND 19/09/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2004/QĐ-UBND 19/09/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Di Linh - huyện Di Linh
41/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
226/TB-UBND 19/09/2019 Thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Võ Văn Thành
227/TB-UBND 19/09/2019 Thụ lý giải quyết khiếu nại lần 1 của bà Lê Thị Mỹ Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hồng
228/TB-UBND 19/09/2019 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019
229/TB-UBND 19/09/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đoàn Văn Việt tại buổi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường ĐT.724 đoạn qua các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông
6017/UBND-MT 18/09/2019 Thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới mục tiêu giảm phát thải nhựa trên địa bàn tỉnh
1988/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường từ cầu Đạ K' Nàng đi Băng Pá - huyện Đam Rông
1989/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Kho chứa nông sản cho Hợp tác xã Khải Hoàn
1990/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Kho lạnh cho Hợp tác xã Vạn Thành 1
1991/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Xưởng sơ chế nông sản cho Hợp tác xã su su Công Thành
1992/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Kho chứa nông sản cho Hợp tác xã Tư Nghĩa
1993/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Kho bảo quản lúa gạo cho Hợp tác xã Trung Thành
1996/QĐ-UBND 18/09/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tại các xã trên địa bàn tỉnh năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
5984/UBND-TH3 17/09/2019 Khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
1978/QĐ-UBND 17/09/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cầu CilCut - xã Tà Nung - thành phố Đà Lạt
1979/QĐ-UBND 17/09/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện nâng cấp, xây dựng đường Võ Trường Toản - thành phố Đà Lạt
1980/QĐ-UBND 17/09/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện nâng cấp, xây dựng đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Du - thị trấn Madagui - huyện Đạ Huoai
1981/QĐ-UBND 17/09/2019 Thu hồi đất và cho Công ty TNHH khai thác xây dựng Lộc Phát thuê để khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Gia Hiệp - huyện Di Linh
1984/QĐ-UBND 17/09/2019 Phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quyết định thi hành án

Previous Page 1-25 Next Page