Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
CSDL hành chính quốc gia
Một cửa Điện tử
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThủ tục Hành chính > TTHC Cấp xã
TTHC Cấp xã 

STT
CHUNG

STT
TỪNG LĨNH VỰC

TÊN THỦ TỤC

I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019)

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

Bảo trợ xã hội

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Xác nhận hộ  gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng  được ngân sach nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

5

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

6

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

7

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

8

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

10

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

12

12

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

13

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

Người có công

14

14

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

15

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

16

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

17

17

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

18

18

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

B

TTHC liên thông

 

I

Bảo trợ xã hội

19

19

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

20

20

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

21

21

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

22

22

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

23

23

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

24

24

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

25

25

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

26

26

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

27

27

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

Lĩnh vực Người có công

28

28

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

29

29

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

30

30

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

31

31

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

32

32

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

33

33

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

34

34

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

35

35

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

36

36

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

37

37

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

38

38

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ

39

39

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

40

40

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

41

41

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

42

42

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

43

43

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

44

44

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

45

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

46

46

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất động hóa học

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày09/7/2019)

47

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

48

2

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

49

3

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

50

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

51

5

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

52

6

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

53

7

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

54

8

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

III

LĨNH VỰC VĂN HÓA (Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019

55

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

56

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

57

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

58

4

Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

59

5

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

IV

LĨNH VỰC TÔN GIÁO ( QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

60

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

61

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

62

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

63

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

64

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

65

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

66

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

67

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác

68

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

69

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

V

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018) 

70

1

Thủ tục đề nghị tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

71

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

72

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

73

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

74

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

VI

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO – TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM  NHŨNG (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018) 

 

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

75

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu 

 

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

76

1

Giải quyết tố cáo 

 

C

Lĩnh vực tiếp công dân

77

1

Tiếp công dân 

 

D

Lĩnh vực xử lý đơn thư

78

1

Xử lý đơn thư 

 

E

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

79

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

80

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

81

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

82

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Quyết định 2870/QĐ-UBND 29/12/2017) 

 

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

83

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

84

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

Lĩnh vực Hộ tịch 

85

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

86

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

87

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

88

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

89

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

90

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

91

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

92

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

93

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

94

10

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

95

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

96

12

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

97

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

98

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

99

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

100

16

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

101

17

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

 

Lĩnh vực nuôi con nuôi

102

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

103

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

Lĩnh vực chứng thực

104

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

105

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

106

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

107

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

108

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

109

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

110

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

111

8

Chứng thực di chúc

112

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

113

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

114

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

VIII

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 ) 

115

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

116

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 

117

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

118

4

Thủ tuc công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

119

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

120

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

IX

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ( QĐ số 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)

121

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  

X

LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019) 

122

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

123

2

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

124

3

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

125

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

126

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

XI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

127

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

128

2

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

129

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

130

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

131

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

132

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

133

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

134

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

135

9

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

XII

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019) 

136

1

Hòa giải tranh chấp đất đai ( cấp xã)

XIII

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019) 

137

1

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

XIV

LĨNH VỰC DÂN TỘC (Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018) Thực hiện liên thông

138

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

139

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

XV

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ( Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

140

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

XVI

LĨNH VỰC Y TẾ ( Quyết định 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

141

1

cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

142

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

XVII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ ( QĐ số 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018)

143

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

144

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

XVIII

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ( QĐ số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2018)

145

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

146

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng