Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
Một cửa Điện tử
Thủ tục hành chính cấp huyện
TTHC Cấp xã
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThủ tục Hành chính > TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp huyện 

314 TTHC CẤP HUYỆN (308 TTHC + 6 TTHC đặc thù)

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (46 TTHC)
- QĐ 1194 ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 1948 ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

- QĐ 2745 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

I

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (15 thủ tục)

 

Dạy nghề

1

1

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Lao động tiền lương

2

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

3

3

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

4

4

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

Bảo trợ xã hội

5

5

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6

6

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

7

7

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

8

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

9

9

Cấp lại,điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

10

10

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

11

11

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

12

12

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Người có công

13

13

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

14

14

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

II

TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (12 thủ tục)

 

Bảo trợ xã hội

15

15

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

16

16

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

17

17

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

18

18

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

19

19

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

20

20

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

21

21

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

Người có công

22

22

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

23

23

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

 

Phòng chống tệ nạn xã hội

24

24

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

25

25

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

26

26

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

III

TTHC Liên thông UBND Xã - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (01 thủ tục)

27

27

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

IV

TTHC Liên thông các cấp (19 thủ tục)

 

Bảo trợ xã hội

28

28

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

Người có công

29

29

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

30

30

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

31

31

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

32

32

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

33

33

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

34

34

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

35

35

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

36

36

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

37

37

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

38

38

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

39

39

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

40

40

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

41

41

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

42

42

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

43

43

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

44

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

45

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

46

46

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

LĨNH VỰC NỘI VỤ - 40 TTHC
(QĐ 2747 ngày 31/12/2019)

I

TỔ CHỨC BỘ MÁY

47

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

48

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

49

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

II

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

50

4

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

51

5

Thủ tục thành lập hội

52

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

53

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

54

8

Thủ tục đổi tên hội

55

9

Thủ tục hội tự giải thể

56

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

III

QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

57

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

58

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

59

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

60

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

61

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

62

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

63

17

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

64

18

Thủ tục đổi tên quỹ

65

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

66

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (Phòng LĐ-TB&XH)

67

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (Phòng LĐ-TB&XH)

IV

VIÊN CHỨC

68

22

Thủ tục thi tuyển viên chức

69

23

Thủ tục xét tuyển viên chức

70

24

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

V

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

71

25

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

72

26

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

73

27

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

74

28

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

75

29

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

76

30

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

77

31

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

78

32

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

VI

TÔN GIÁO

79

33

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

80

34

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều xã thuộc một huyện

81

35

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

82

36

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

83

37

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

84

38

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

85

39

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

86

40

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (28 TTHC)
- QĐ 2870 ngày 29/12/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

I

CHỨNG THỰC

87

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

88

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

89

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

90

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

91

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

92

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

93

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực

94

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

95

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

96

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

97

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

98

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

II

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

99

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

100

14

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

101

15

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

102

16

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

103

17

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

104

18

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

105

19

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

106

20

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

107

21

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

108

22

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

109

23

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

110

24

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

111

25

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

112

26

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

113

27

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

114

28

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (3 TTHC)
- QĐ 2452 ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

115

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

116

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

117

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC  (2 TTHC)
- QĐ 2565 ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

118

1

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

119

2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 39 TTHC
(
QĐ 1454 ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN (22 TTHC)

120

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

121

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

122

3

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

123

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

124

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

125

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

126

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

127

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

128

9

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

129

10

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

130

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

131

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

132

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

133

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

134

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

135

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

136

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

137

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

138

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

139

20

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

140

21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

141

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (17 TTHC)

142

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

143

24

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

144

25

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

145

26

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

146

27

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

147

28

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

148

29

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

149

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

150

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

151

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

152

33

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

153

34

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

154

35

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

155

36

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

156

37

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

157

38

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

158

39

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (10 TTHC)
- QĐ 1020 ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2341 ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh

- QĐ 2776 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 

Giải quyết khiếu nại

159

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

160

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

 

Giải quyết tố cáo

161

3

Giải quyết tố cáo

 

Tiếp công dân

162

4

Tiếp công dân

 

Xử lý đơn thư

163

5

Xử lý đơn thư

 

Phòng chống tham nhũng

164

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

165

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

166

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

167

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

168

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (17 TTHC)
- QĐ 1484 ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2775 ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh

 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

169

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

170

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

171

3

Hỗ trợ dự án liên kết

172

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

173

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

174

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

THỦY LỢI

175

7

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

176

8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

177

9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

178

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

179

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

LÂM NGHIỆP

180

12

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

181

13

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

182

14

Xác nhận bảng kê lâm sản  (Hạt Kiểm lâm)

 

THỦY SẢN

183

15

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

184

16

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

185

17

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - 6 TTHC
(QĐ 1833 ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh)

186

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

187

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

188

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

189

4

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

190

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

191

6

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (10 TTHC)
- QĐ 152 ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2756 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

- QĐ 2756 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Lĩnh vực đất đai

192

1

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

193

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

194

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

195

4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

196

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

197

6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

198

7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Lĩnh vực môi trường

199

8

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

200

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lĩnh vực tài nguyên nước

201

10

Đăng ký khai thác nước dưới đất

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (17 TTHC)
- QĐ 1181 ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2002 ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh

202

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội.

203

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

204

3

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

205

4

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ban đầu tư 1000 bản đến dưới 2000 bản 

206

5

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

207

6

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

208

7

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

209

8

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

210

9

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

211

10

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

212

11

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

213

12

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

214

13

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

215

14

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

216

15

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

217

16

Thủ tục công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

218

17

Thủ tục công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (22 TTHC)
- QĐ 789 ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2648 ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

219

1

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

220

2

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

221

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

222

4

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

223

5

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá  (cấp tỉnh)

224

6

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá   (cấp tỉnh)

225

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

226

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

227

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

228

10

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

229

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

230

12

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

231

13

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

232

14

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

233

15

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

234

16

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

235

17

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

236

18

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

237

19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

238

20 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

239

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (cấp huyện)

240

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (cấp huyện)

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (21 TTHC)
- QĐ 2236 ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2773 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

241

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

242

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

243

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

244

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

245

5

Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh

 

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

246

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

247

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

248

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

249

9

Đăng ký hợp tác xã chia

250

10

Đăng ký hợp tác xã tách

251

11

Đăng ký hợp tác xã hợp nhất

252

12

Đăng ký hợp tác xã sáp nhập

253

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, hoặc hư hỏng)

254

14

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

255

15

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã

256

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

257

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

258

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

259

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

260

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

261

21

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - 4 TTHC
(QĐ 2342 ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh)

 

Quản lý Giá và Công sản

262

1

Kê khai giá (Sở Công thương)

263

2

Đăng ký giá

 

Tài chính - Ngân sách

264

3

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

265

4

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

LĨNH VỰC Y TẾ - 9 TTHC
(QĐ 2244 ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh)

 

KHÁM, CHỮA BỆNH

266

1

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

267

2

Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

268

3

Khám sức khỏe định kỳ

269

4

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

270

5

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

271

6

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

 

DÂN SỐ  – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

272

7

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

273

8

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

274

9

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ - 01 TTHC
(QĐ 2544 ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

275

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (10 TTHC)
- QĐ 2263 ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 1255 ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2746 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

276

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 01 bước)

277

2

Cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

278

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

279

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

280

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

281

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

282

7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

283

8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

284

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

285

10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI - 12 TTHC
(QĐ 829 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh)

286

1

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

287

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

288

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

289

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

290

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

291

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

292

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

293

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

294

9

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

295

10

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

296

11

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

297

 12

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa 

LĨNH VỰC DÂN TỘC - 02 TTHC
(QĐ 1368 ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh)

298

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

299

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

LĨNH ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - 9 TTHC)
- QĐ 2377 ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh

300

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

301

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

302

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

303

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

304

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

305

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

306

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

307

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

308

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

LĨNH VỰC ĐẶC THÙ - 6 TTHC
(QĐ 1930 ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

309

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

310

2

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo

311

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

312

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

313

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

314

6

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng