Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
Một cửa Điện tử
Thủ tục hành chính cấp huyện
TTHC Cấp xã
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThủ tục Hành chính > TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp huyện 

303 TTHC CẤP HUYỆN (297 TTHC + 6 TTHC đặc thù)

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (35 TTHC)
- QĐ 1194 ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 1948 ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2745 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

I

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
(8 TTHC)

 

Dạy nghề

1

1

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Bảo trợ xã hội

2

2

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

3

3

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

4

4

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

5

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

6

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

7

7

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Người có công

8

8

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

II

TTHC liên thông các cấp (27 TTHC)

 

Bảo trợ xã hội

9

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện; Giám đốc trung tâm BTXH tỉnh)

10

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện; cơ sở Trợ giúp XH huyện)

11

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

12

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

13

5

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

14

6

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH)

 

Người có công

15

7

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

16

8

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

17

9

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

18

10

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

19

11

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

20

12

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

21

13

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

22

14

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

23

15

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH)

24

16

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

25

17

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

26

18

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

27

19

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Trung tâm PV HCC tỉnh; Sở LĐ-TB&XH)

28

20

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH; Hội đồng GĐYK cấp tỉnh; Sở Y tế)

29

21

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH; Hội đồng GĐYK cấp tỉnh; Sở Y tế)

30

22

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
(Bộ phận TN&TKQ cấp huyện; Phòng LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH)

31

23

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

32

24

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

 

Phòng chống tệ nạn xã hội

33

25

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
(UBND xã; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

34

26

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
(Trung tâm Chữa bệnh – GD – LĐXH hoặc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

35

27

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
(Trung tâm Chữa bệnh – GD – LĐXH hoặc Trung tâm Quản lý sau cai nghiện; Phòng LĐ-TB&XH; UBND huyện)

LĨNH VỰC NỘI VỤ - 40 TTHC
(QĐ 2747 ngày 31/12/2019)

I

TỔ CHỨC BỘ MÁY

36

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

37

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

38

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

II

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

39

4

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

40

5

Thủ tục thành lập hội

41

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

42

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

43

8

Thủ tục đổi tên hội

44

9

Thủ tục hội tự giải thể

45

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

III

QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

46

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

47

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

48

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

49

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

50

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

51

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

52

17

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

53

18

Thủ tục đổi tên quỹ

54

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

55

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (Phòng LĐ-TB&XH)

56

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (Phòng LĐ-TB&XH)

IV

VIÊN CHỨC

57

22

Thủ tục thi tuyển viên chức

58

23

Thủ tục xét tuyển viên chức

59

24

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

V

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

60

25

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

61

26

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

62

27

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

63

28

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

64

29

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

65

30

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

66

31

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

67

32

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

VI

TÔN GIÁO

68

33

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

69

34

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiều xã thuộc một huyện

70

35

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

71

36

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

72

37

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

73

38

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

74

39

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

75

40

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (28TTHC)
- QĐ 2870 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

I

CHỨNG THỰC

76

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

77

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

78

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

79

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

80

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

81

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

82

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực

83

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

84

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

85

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

86

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

87

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

II

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

88

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

89

14

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

90

15

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

91

16

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

92

17

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

93

18

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

94

19

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

95

20

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

96

21

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

97

22

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

98

23

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

99

24

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

100

25

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

101

26

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

102

27

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

103

28

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (3 TTHC)
- QĐ 2452 ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

104

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

105

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

106

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (2 TTHC)
- QĐ 2565 ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2774 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

107

1

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

108

2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 39 TTHC
(
QĐ 1454 ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh)

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN UBND CẤP HUYỆN (22 TTHC)

109

1

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

110

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

111

3

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

112

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

113

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

114

6

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

115

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

116

8

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

117

9

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

118

10

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

119

11

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

120

12

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

121

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

122

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

123

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

124

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

125

17

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

126

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

127

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

128

20

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

129

21

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

130

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (17 TTHC)

131

23

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

132

24

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

133

25

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

134

26

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

135

27

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

136

28

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

137

29

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

138

30

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

139

31

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

140

32

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

141

33

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

142

34

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

143

35

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

144

36

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

145

37

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

146

38

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

147

39

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (10 TTHC)
- QĐ 1020 ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 2341 ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh

 

Giải quyết khiếu nại

148

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

149

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

 

Giải quyết tố cáo

150

3

Giải quyết tố cáo

 

Tiếp công dân

151

4

Tiếp công dân

 

Xử lý đơn thư

152

5

Xử lý đơn thư

 

Phòng chống tham nhũng

153

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

154

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

155

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

156

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

157

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - 17 TTHC
(QĐ 1484 ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh)

 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

158

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

159

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

160

3

Hỗ trợ dự án liên kết

161

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

162

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

163

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

THỦY LỢI

164

7

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

165

8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

166

9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

167

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

168

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

LÂM NGHIỆP

169

12

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

170

13

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

171

14

Xác nhận bảng kê lâm sản  (Hạt Kiểm lâm)

 

THỦY SẢN

172

15

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

173

16

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

174

17

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - 6 TTHC
(QĐ 1833 ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh)

175

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

176

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

177

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

178

4

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

179

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

180

6

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (10 TTHC)
- QĐ 152 ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2756 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Lĩnh vực đất đai

181

1

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

182

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

183

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

184

4

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

185

5

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

186

6

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

187

7

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Lĩnh vực môi trường

188

8

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

189

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lĩnh vực tài nguyên nước

190

10

Đăng ký khai thác nước dưới đất

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (17 TTHC)
- QĐ 1181 ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2002 ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh

191

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội.

192

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

193

3

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

194

4

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ban đầu tư 1000 bản đến dưới 2000 bản 

195

5

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

196

6

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

197

7

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

198

8

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

199

9

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

200

10

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

201

11

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

202

12

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

203

13

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

204

14

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

205

15

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

206

16

Thủ tục công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

207

17

Thủ tục công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (22 TTHC)
- QĐ 789 ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2648 ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

208

1

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

209

2

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

210

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

211

4

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

212

5

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá  (cấp tỉnh)

213

6

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá   (cấp tỉnh)

214

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

215

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

216

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

217

10

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

218

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

219

12

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

220

13

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

221

14

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

222

15

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

223

16

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

224

17

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

225

18

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

226

19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

227

20 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

228

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (cấp huyện)

229

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (cấp huyện)

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (21 TTHC)
- QĐ 2236 ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2773 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

230

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

231

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

232

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

233

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

234

5

Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh

 

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

235

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

236

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

237

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

238

9

Đăng ký hợp tác xã chia

239

10

Đăng ký hợp tác xã tách

240

11

Đăng ký hợp tác xã hợp nhất

241

12

Đăng ký hợp tác xã sáp nhập

242

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất, hoặc hư hỏng)

243

14

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

244

15

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã

245

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

246

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

247

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

248

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

249

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

250

21

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - 4 TTHC
(QĐ 2342 ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh)

 

Quản lý Giá và Công sản

251

1

Kê khai giá (Sở Công thương)

252

2

Đăng ký giá

 

Tài chính - Ngân sách

253

3

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

254

4

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

LĨNH VỰC Y TẾ - 9 TTHC
(QĐ 2244 ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh)

 

KHÁM, CHỮA BỆNH

255

1

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

256

2

Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

257

3

Khám sức khỏe định kỳ

258

4

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

259

5

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

260

6

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

 

DÂN SỐ  – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

261

7

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

262

8

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

263

9

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ - 01 TTHC
(QĐ 2544 ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh)

264

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (10 TTHC)
- QĐ 2263 ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh
- QĐ 1255 ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh
- QĐ 2746 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

I

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG – 7 TTHC

265

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 01 bước )

266

2

Cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

267

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

268

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

269

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

270

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

271

7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

272

8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

273

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

274

10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI - 12 TTHC
(QĐ 829 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh)

275

1

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

276

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

277

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

278

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

279

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

280

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

281

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

282

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

283

9

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

284

10

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

285

11

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

286

 12

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa 

LĨNH VỰC DÂN TỘC - 02 TTHC
(QĐ 1368 ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh)

287

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

288

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

LĨNH ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - 9 TTHC)
- QĐ 2377 ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh

289

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

290

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

291

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

292

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

293

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

294

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

295

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

296

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

297

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

LĨNH VỰC ĐẶC THÙ - 6 TTHC
(QĐ 1930 ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh)

298

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

299

2

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo

300

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

301

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

302

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

303

6

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV)
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng