Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasTin tức - Sự kiện > Tin nổi bật
Phóng sự giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Đơn Dương 

Trải qua 5 năm tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương đề ra, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, công tác giảm nghèo của huyện Đơn Dương đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đưa huyện thoát khỏi đói nghèo, kém phát triển, trở thành vùng kinh tế năng động với những chương trình hợp tác liên kết kinh tế vùng để giao lưu hàng hóa nông sản, kích thích đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phát triển dịch vụ thương mại.

Công tác xóa đói giảm nghèo là nền tảng quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới hiện nay của huyện Đơn Dương về trước mắt và lâu dài. Xuất phát từ mục tiêu đó, trong thời quan qua, UBND huyện đã triển khai nhiều chương trình, dự án ưu tiên cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện như: Chương trình 30a, 134, 135, chương trình định canh định cư,... Để các chương trình giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, ngay từ những ngày đầu, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a và chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể việc xây dựng đề án giảm nghèo nhanh và bền vững, sau đó phân công thành viên Ban chỉ đạo huyện xuống cơ sở phối hợp cùng Chủ tịch UBND xã rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng các hộ nghèo, nguyên nhân nghèo đói của từng hộ, tổ chức họp dân để thống kê nhu cầu từng hộ, điều đó vừa đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác vừa làm rõ trách nhiệm và thái độ phối hợp của người dân khi triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó xây dựng đề án cụ thể của từng xã, tổng hợp xây dựng đề án của huyện. Để người dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng, các cơ chế, chính sách đề ra trong chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền  thông qua các buổi họp thôn, rà soát… nhằm tạo ra sự đồng thuận, sự phối, kết hợp giữa người dân với các cơ quan chức năng nên các dự án triển khai đều khá thuận lợi, sớm mang lại hiệu quả.

Với đặc điểm vị trí địa lý và điều kiện tự niên, hầu hết các thôn nghèo tiếp giáp với đồi núi, nhiều đồng cỏ sẵn có, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc, nhất là chăn nuôi bò vàng, bò lai sin... dựa trên thực tế đó, để công tác xoá đói giảm nghèo được bền vững, các cấp, các ngành của huyện đã triển khai một số mô hình đem lại hiệu quả cao như mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo, hỗ trợ đầu tư máy móc nông nghiệp, hỗ trợ phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình… Cụ thể, năm 2009, huyện đã đầu tư nguồn vốn gần 3 tỷ để hỗ trợ 316 hộ nghèo; năm 2010, huyện đã đầu tư 2 tỷ 800 triệu đồng hỗ trợ 280 hộ nghèo. Năm 2011, qua tổng điều tra hộ nghèo theo tiêu chí mới, toàn huyện có 21 thôn nghèo, từ kế hoạch giảm nghèo của các địa phương, huyện đã cấp nguồn kinh phí 2 tỷ 800 triệu đồng hỗ trợ 21 thôn với 280 hộ nghèo. Đến năm 2012, toàn huyện còn 16 thôn và 01 xã nghèo, UBND huyện tiếp tục đầu tư nguồn vốn 2 tỷ 800 triệu đồng… Riêng đối xã nghèo là xã Proh,  tỉnh đã hỗ trợ nguồn kinh phí 1 tỷ 570 triệu đồng cho 3 hạng mục trồng rừng, phục hóa và chuyển đổi cây trồng cho 150 hộ nghèo. Và năm 2013,  trên địa bàn huyện có 280 hộ tiếp tục được hỗ trợ nguồn kinh phí 10 triệu đồng/ hộ… Trong quá  trình triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính Phủ, người nghèo căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế của gia đình mà lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp như đầu tư vào trồng rau thương phẩm, chăn nuôi bò… Nổi bật nhất là mô hình chăn nuôi bò lai sin của thôn Suối Thông A2, xã Đạ Ròn, từ 20 con bò lai sin được đầu tư từ năm 2009, đến nay, đã phát triển tốt và sinh ra 20 con bê con, đưa tổng đàn lên 40 con… Ngoài ra, UBND huyện còn tiến hành triển khai các chương trình giảm nghèo khác lồng ghép với chương trình 30a như: cấp thẻ bảo khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người dân tộc, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, theo quyết định 167 của Chính Phủ; Chương trình cho vay vốn phục vụ sản xuất, chương trình khuyến nông,.. Hay các nguồn vốn từ chương trình định canh định cư, chương trình 135… huyện cũng đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi phục vụ sản xuất ở các địa phương vùng khó khăn với tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng… đã tạo nên nguồn lực tổng hợp trong công tác giảm nghèo. Thông qua  các chương trình cụ thể, thiết thực đã giúp cho nhiều hộ nghèo tăng gia sản xuất, tạo việc làm, có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo, số nghèo giảm nhanh theo từng năm, đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn thay da đổi thịt từng ngày, người nghèo tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước. Theo kết quả rà soát hộ nghèo thì năm 2008, tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn 20,18%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,76%, qua 05 năm triển khai các chương trình giảm nghèo, đến cuối năm 2013, tỉ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 3,8%, trong đó, hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 9,09%.

Bên cạnh những hiệu quả thiết thực mà các Chương trình, Dự án mang lại, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân… tạo ra động lực quan trọng góp phần đẩy nhanh công tác xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thì trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế như: nguồn kinh phí đầu tư cho các thôn nghèo còn thấp, một số lĩnh vực đầu tư chưa sát và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, công tác tuyên truyền về các chương trình giảm nghèo của nhà nước cho nhân dân trên địa bàn đôi lúc còn đơn điệu, thiếu hiệu quả… dẫn đến một số bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ về mục đích yêu cầu của nhà nước trong việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, thậm chí còn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đưa tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% trong năm 2015, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thực tế đã khẳng định: không có phong trào, không có chương trình giảm nghèo thì các hộ nghèo không có khả năng vươn lên thoát nghèo; nơi nào có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và chính bản thân người nghèo, thì nơi đó việc triển khai công tác giảm nghèo triển khai đạt hiệu quả cao. Từ những kết quả mà huyện Đơn Dương đã đạt được trong công tác xóa nghèo, cho thấy sự quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương và đó cũng là một trong những điều kiện quan trọng để huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2015./. 

Các tin cùng chuyên mục
Các tin tức sự kiện khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng