Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
Kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ năm 2013 

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 176 /KH-UBND                            Đơn Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

K HOẠCH ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NĂM 2013

 

Căn cứ kết luận số 03/KL-HU ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện (giai đoạn 2011 - 2015) của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Căn cứ vào kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch huyện Đơn Dương giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ vào Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đông về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Càn cứ vào Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 06 tháng 12 năm 2012 về việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013;

Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Đơn Dương về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013;

UBND huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chương trình phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2013 như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2013.

Đầu năm 2012, ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng GDP hàng năm, đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng, đã tranh thủ được các nguồn vốn trong và ngoài huyện để đầu tư phát triển, nhất là mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Mức tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ năm 2012 là 25,1% (KH năm 25,7%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm ước đạt 1.522 tỷ 395 triệu đồng, bằng 99,8% kế hoạch và tăng 36,9% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8 triệu USD đạt 100% kế hoạch. Doanh thu vận tải và bưu chính viễn thông tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế cần khắc phục như: sản xuất hàng hóa chưa thực sự phát triển, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ diễn ra chậm; chưa được đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chuyên nghiệp, chưa được kiểm soát về vệ sinh thực phẩm, hàng hóa sản xuất ra chất lượng không cao, khó tiêu thụ. Chưa thiết lập được mối liên kết, liên doanh giữa các nhà sản xuất, người kinh doanh, tổ chức khoa học để tạo ra sự phát triển bền vững cho nền kinh tế địa phương.

Công tác quản lý và phát triển chợ theo kế hoạch:

+ Đổi với chợ Tu Tra đã xác định được vị trí, quy mô chợ và hiện tại đang triển khai việc đăng ký Kiốt cho các hộ tiểu thương đê làm cơ sở cho việc xác định phương án đầu tư.

+ Đối với điểm chợ nhỏ lẻ xa trung tâm bước đầu đã thống nhất được vị trí đất để xây dựng điểm họp chợ tạm tại Tổ dân phố Phú Thuận 1- Thị trấn Dran và đã được UBND huyện Đơn Dương thống nhất chủ trương xây dựng điểm họp chợ tạm tại Tổ dân phố Phú Thuận 3 với diện tích 430m2, ƯBND thị trấn Dran đang thực hiện các bước tiếp theo như giải phóng mặt bằng, lên phương án và kế hoạch xây dựng.

+ Chợ Quảng Lập đã xây dựng xong khu vực chợ tươi sống và đã đi vào hoạt động cuối năm 2012.

Đối với các chợ đã xây dựng và hoạt động đang dân ôn định, hàng hóa đa dạng, phong phú và phát triển theo hướng vệ sinh an toàn, trật tự và văn minh.

B. Kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ.

I. Mục tiêu năm 2013

Ngành thương mại - dịch vụ: Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế phù hợp với yêu cầu thị trường trong và ngoài nước, phân đâu mức tăng trưởng 25,5% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 31,5% trong GDP. Tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài huyện đ đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ, nhất là mở rộng và nâng cấp các loại hình dịch vụ, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao; thiết lập các kênh phân phối và tiêu thụ rau thương phẩm và các sản phẩm nông nghiệp.

Công tác quản lý và phát triển chợ: Để thực hiện mục tiêu mỗi xã có 01 điểm họp chợ tập trung, xây dựng 1 - 2 chợ đầu mối hoặc điểm trung chuyển nông sản ở các xã, thị trấn và hình thành một số điểm chợ nhỏ lẻ ở xa trung tâm nhằm tạo điều kiện cho nhân dân mua sắm các nhu cầu thiết yếu và buôn bán trao đổi nông sản hàng ngày: Trong năm 2013 tiến hành các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng chợ Tu Tra; xác định vị trí và bố trí mặt bằng xây dựng chợ trung chuyển rau quả tại phía Bắc hoặc Nam sông Đa Nhim; xây dựng điểm chợ tạm tại Tô dân phô Phú Thuận 1- Thị trân Dran; tiếp tục xác định vị trí xây dựng chợ Đạ Ròn và một số điểm họp chợ lẻ tại một số khu vực đỏng dân cư và quá xa chợ trung tâm như Ka Đô, Lạc Xuân ; từng bước đưa hoạt động chợ theo hướng vệ sinh, an toàn trật tự, văn minh.

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng về quyền và trách nhiệm của người dân theo Nghị định số 99/2011/NĐ- CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 và hưởng ứng ngày quyền người tiêu dùng thế giới (15 tháng 3) bằng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và treo băng rôn, khẩu hiệu.

Trong công tác quản lý thị trường: Củng cố lại Ban chỉ đạo 127, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm làm căn cứ để triển khai thực hiện đồng thời tùy theo từng thời điểm nhạy cảm, tùy theo diễn biến của thị trường có thể tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc kiểm tra kiểm soát thị trường, tổ chức tập huấn cho các đối tượng sản xuất và kinh doanh rượu th công trên địa bàn.

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để giúp các cơ sở sản xuất CN - TTCN, các HTX trên địa bàn quảng bá sản phẩm, hình ảnh của mình thông qua các phương tiện truyền thông và tại các hội chợ triển lãm.

Tranh thủ sự hỗ trợ của nguồn kinh phí khuyến công địa phương, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, mua mới máy móc thiết bị nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.

Phát huy và sử dụng khả năng, tính tích cực của các thành phần kinh tế trong lưu thông hàng hóa nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp đưa kinh tế của huyện tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

II. Nhiệm vụ.

1. Về công tác phát triển thương mại dịch vụ và xúc tiến thương mại.

Đa dạng hóa nhiều mặt hàng (rau, hoa, nấm, sữa, thịt...), nâng cao khả năng cạnh tranh, cải tiến mẫu mã, tăng chất lượng và giá cả phù hợp giữa sản xuất và tiêu dùng gắn với việc phát huy thương hiệu rau Đà lạt.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thương mại dịch vụ với mục tiêu: Củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các chợ đã có.

Phát triển kinh tế tập thể: tiếp tục duy trì các Hợp tác xã, Tổ hợp tác sẵn có, xây dựng mới và phát triển thêm một số các HTX khác theo hướng kinh doanh tổng hợp, gắn dịch vụ nông nghiệp với thương mại.

Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với định hướng thị trường đối với những mặt hàng có tiềm năng thị trường như rau quả chế biến cần phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của huyện tại các thị trường lớn trong nước, đặc biệt chú trọng đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trên cơ sở đó hình thành những vùng sản xuất tập trung để cung ứng đủ nhu cầu thị trường, chế biến.

Nâng cao hiệu quả sản xuất của các mặt hàng nông sản, cần nâng cao chất lượng của sản phẩm thông qua đầu tư vào công tác giống, thủy lợi, công tác khuyến nông và đặc biệt là đầu tư vào công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong huyện tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh tại các thị trường tiêu thụ chính, tham gia các hội chợ triển lãm. Khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá sản phẩm có tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

2. Về công tác xây dựng và phát triển chợ.

Đối với những địa phương đã có chợ và chợ đang hoạt động (Chợ Lạc nghiệp, chợ Lạc Xuân, chợ Lạc Lâm, chợ Ka Đô, chợ Thạnh Mỹ, chợ Quảng Lập).

Tiếp tục tổ chức khai thác, phân bổ hợp lý từng ngành hàng, quầy hàng theo quy hoạch, đảm bảo việc sử dụng tốt mặt bằng được giao để xây dựng chợ, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Củng cố lại Ban quản lý chợ, hướng dẫn xây dựng nội quy chợ (những chợ chưa có nội quy) và đưa hoạt động quản lý, khai thác chợ theo nội quy đã đề ra.

Riêng^ đối với chợ Tutra, Ka Đơn là 02 chợ tạm theo chương trình 135 nên các điều kiện quy định về chợ chưa đảm bảo như hệ thống thoát nước, hệ thống PCCC, tuy nhiên cũng cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với những địa phương, có chợ đang xây dựng (chợ Tu Tra, chợ tạm Thôn Phú Thuận 1 - TT Dran)

Phải hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch Sau khi hoàn thành có kế hoạch bố trí quầy hàng, ngành hàng nhằm bảo đảm lợi ích giữa các hộ tiểu thương kinh doanh. Xây dựng nội quy chợ và tuyên truyền cho các hộ tiu thương thực hiện theo nội quy đề ra.

Đối với những, địa phương chưa có chợ như xà Đạ Ròn.

Căn cứ vào quy hoạch khu trung tâm xã, xác định vị trí đt xây dựng chợ, có kế hoạch giải phóng mặt bằng và phương án xây dựng chợ để triển khai xây dựng cho năm tiếp theo.

Những địa phương có khu dân cư tập trung nhưng xa chợ trung tâm như: thôn Ka Đô cũ - xã Ka Đô, thôn Diom A - xà Lạc Xuân.

Thống nhất vị trí đất, dự kiến diện tích cần có để tiến hành quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đề nghị giao đất.

Ngoài ra, trong năm 2013 cần xác định vị trí và bố trí mặt bằng xây dựng chợ trung chuyển rau quả tại phía Bắc hoặc Nam sông Đa Nhim (Dự kiến tại khu vực cận chợ Quảng Lập hoặc tại thôn Ka Đô cũ - xã Ka Đô và Thạnh Mỹ), sắp xếp lại các điểm họp chợ tự phát theo hướng an toàn vệ sinh, thuận tiện.

III. Giải pháp:

1. Về công tác phát triển thương mại dịch vụ và xúc tiến thương mại.

Các doanh nghiệp trên địa bàn cn đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới mua bán hàng hóa hoặc đại lý mua bán hàng hóa, mua bán thông qua hợp đồng xác định đây là yếu tố quan trọng đ mở rộng thị trường hàng hóa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước phát triển.

Huy động và tạo điều kiện để mạng lưới tư thương (cá nhân, hộ kinh doanh) tích cực kinh doanh theo định hướng của Nhà nước về phát triển lưu thông hàng hóa và thị trường nông thôn.

Tiếp tục phát triển phương thức đại lý mua, bán của doanh nghiệp trong việc mua, bán hàng nông sản, vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng với nông dân Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy định đại lý mua, bán; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đại lý theo quy định của pháp luật

Đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện các hợp đồng tiêu thụ nông sản (kết hợp với cung ứng vật tư, hàng tiêu dùng), đê phương thức này thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả và thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo lập các quan hệ gắn kết chặt chẽ và ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh, kiểm tra việc niêm yết giá tại các chợ, các cơ sở, đại lý mua, bán để thực hiện văn minh thương mại; chống đầu cơ, tăng giá

Tăng cường, công tác quản lý thị tờng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tập trung đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bảo hộ người sản xuất, người kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

2. Về công tác xây dựng phát triển chợ

Chú trọng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của xã, thị trấn để thống nhất chủ trương, sự cần thiết phải xây dựng chợ, tạo nơi mua bán ổn định phục vụ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế. Đồng thời tổ chức quán triệt chủ trương, kế hoạch nâng cấp, xây dựng chợ cho nhân dân biết, nhân dân bản, tạo ra sự đồng thuận đê cùng chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng chợ.

Công tác xây dựng chợ phải bám sát vào quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch phát triển khu trung tâm dân cư.

Về vốn để xây dựng chợ: Đối với các chợ còn lại như chợ Tu Tra, Đạ Ròn, Lạc Xuân (Diom A), Phú Thuận: Nhà nước tạo quỹ đất trng, bảo đảm kinh phí GPMB để giao cho các hộ tiểu thương hoặc nhà đầu tư bỏ vn ra xây dựng và tổ chức kinh doanh. Nếu không có nhà đầu tư nào tham gia ở khu vực này thì Nhà nước đứng ra đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, tranh thủ từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, hộ tiểu thương đóng góp.

Về mặt bằng: Để tiến hành thực hiện chủ trương xây dựng chợ tại các điểm theo kế hoạch đề ra cần phải có mặt bằng sạch, thông qua việc tổ chức thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí địa điểm tái định cư Ngân sách ứng vốn ra trước để thực hiện đền bù bằng tiền. Sau đó, tùy điều kiện xác định giao chủ đầu tư, sẽ thu hồi lại ngân sách hoặc coi như ngân sách đầu tư.

Công tác quản lý và khai thác chợ: Tổ chức khai thác, bố trí hợp lý theo từng ngành hàng, quầy sạp nhằm đảm bảo lợi ích giữa các hộ tiểu thương, thuận lợi cho người mua và người bán. Thành lập và củng cố Ban quản lý chợ và đưa hoạt động quản lý, khai thác chợ theo nội quy đã đề ra.

IV. Tổ chức thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực thương mại - dịch vụ đầu tư trên địa bàn huyện, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường. Đồng thời, làm đầu mối tập hợp, đôn đốc triển khai giúp Ban chỉ đạo, UBND huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch đã đề ra đến các đơn vị liên quan.

Tham mưu trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện, phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức tập huấn cho các đối tượng sản xuất và kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn.

Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND huyện về việc đăng ký thành lập các hợp tác xã, các hội ngành nghề, tổ hợp tác liên kết sản xuất, công tác quản lý về giống nông nghiệp, kiểm tra an toàn vệ sinh nông sản.

Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu về lĩnh vực du lịch, quảng cáo, quảng bá các thông tin về các sản phẩm có thế mạnh tại địa phương về thương mại dịch vụ - du lịch trên website của huyện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện về chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, vôn đầu tư vào cơ sở hạ tng thiết yếu phục vụ cho thu hút đầu tư vào cụm, điểm công nghiệp, khu, điểm du lịch nói chung và cho Công' tác xây dựng và phát triển chợ nói riêng.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng của các bên liên quan trọng việc liên kết sản xuất, tiêu thụ, lưu thông hàng nông sản tại địa phương mình quản lý.

Trên đây là kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ năm 2013 của UBND huyện Đơn Dương./.

                                                                        

Nơi nhận:                                                                     KT. CHỦ TỊCH                                                                   

-  TT HU, HĐND huyện;                                                PHÓ CHỦ TỊCH

-   CT, các PCT UBND huyện;

-  Các phòng: KT&HT, TC - KH,                                      (Đã ký)

TN & MT, VH - TH, NN & PTNT;

-  UBND các xã, thị trấn;

-   Lãnh đạo VP;

-   Lưu.                                                                            Hữu Túc

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng