Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Kế hoạch tổ chức vận động "Quỹ vì người nghèo" năm 2012 

UBMTTQVN HUYỆN

BAN THƯỜNG TRỰC

 

Số: 14/KH-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đơn Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức vận động Quỹ Vì người nghèo” năm 2012.

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng – phân chỉ tiêu cho Huyện Đơn Dương 700 triệu đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2012 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:                      

1. Tổ chức vận động Quỹ Vì người nghèo” nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trong huyện ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.

2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; Các đơn vị trường học trực thuộc phòng giáo dục huyện, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, công thương gia, và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết Tương thân, tương ái”, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo” các cấp trong huyện.

3. Quá trình tổ chức, thực hiện theo Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban vận động Ngày vì người nghèo” các cấp trong huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo” các cấp trong huyện năm 2012.

- Kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo” ở cấp nào được giữ lại ở cấp đó để giúp đỡ các hộ nghèo theo 5 nội dung hỗ trợ: Xây dựng, sửa chữa nhà ở; trợ giúp phát triển sản xuất; trợ giúp cho con đi học; trợ giúp chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày; trợ giúp cứu đói khi cần thiết…

2. Đối tượng vận động: Mỗi đối tượng chỉ đóng góp 1 lần; cụ thể như sau:

- Cấp xã: Vận động các đối tượng trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý: cán bộ công chức cấp xã và các hộ gia đình.

- Cấp huyện: Vận động các đối tượng trên địa bàn do cấp huyện trực tiếp quản lý: cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện; Các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị trường học trực thuộc phòng giáo dục huyện, các doanh nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý.

3. Phân bổ chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2012:

- Cấp huyện: vận động 300 triệu đồng; phân bổ như sau:

+ Khối cán bộ, công chức, viên chức: 100 triệu đồng

+ Khối lực lượng vũ trang: 50 triệu đồng

+ Khối trường học trực thuộc phòng giáo dục: 100 triệu đồng

+ Khối doanh nghiệp các thành phần kinh tế huyện: 50 triệu đồng

- Cấp xã, thị trấn: 400 triệu đồng; phân bổ như sau:

STT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU PHÂN BỔ

1

Thị trấn Thạnh Mỹ

50.000.000

2

Thị trấn D’ran

45.000.000

3

Xã Quảng Lập

30.000.000

4

Ka Đô

45.000.000

5

Proh

30.000.000

6

Xã Tu Tra

30.000.000

7

Ka Đơn

30.000.000

8

Xã Lạc Lâm

40.000.000

9

Xã Lạc Xuân

60.000.000

10

Đạ Ròn

40.000.000

TỔNG CỘNG

400.000.000

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:        

Ban Thường trực MTTQ – Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện:

- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện cuộc vận động.

- Mời các thành viên Ban vận động có tham gia tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên của mình tham gia cuộc vận động. Phân công các thành viên Ban vận động Ngày vì người nghèo” huyện trực tiếp tham gia vận động các đối tượng theo các tổ sau:

- Tổ 1: vận động khối cán bộ công chức.

1. Đ/c Đào Ngọc Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện: Tổ trưởng

2. Đ/c Phùng Quốc Minh – Phó Phòng TB&XH huyện: Tổ phó.

3. Đ/c Nguyễn Hồng Anh – Bí thư Huyện Đoàn: Thành viên

4. Đ/c Trương Thị Vĩnh – Kế toán MTTQ huyện: Thành viên.

- Tổ 2: vận động lực lượng vũ trang

1. Đ/c Ya Tuân – Phó Chủ tịch MTTQ huyện: Tổ trưởng

2. Đ/c Nguyễn Xuân Nghĩa – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Tổ phó

3. Đ/c Huỳnh Ngọc Thận – Chủ tịch Hội nông dân huyện: Thành viên

4. Đ/c Ka- Sung – Trưởng phòng Dân tộc huyện: Thành viên

- Tổ 3: vận động khối trường học trực thuộc phòng giáo dục huyện.

1. Đ/c Võ Thị Thu Hương – Chủ tịch Liên đoàn lao động: Tổ trưởng

2. Đ/c Trần Văn Thảo – Trưởng phòng GD-ĐT huyện: Tổ phó

3. Đ/c Thiều Cường – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Thành viên

4. Đ/c Lê Văn Thọ – Phụ trách Phòng TC-KH huyện: thành viên.

- Tổ 4: vận động khối doanh nghiệp các thành phần kinh tế huyện

1. Đ/c Trương Thành Được – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện: Tổ trưởng.

2. Đ/c Phạm Ngọc Thanh – Trưởng đài TT – TH huyện: Tổ phó

3.Đ/c: Nguyễn Thị Hà- Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện: Thành viên.

4. Đ/c Đoàn Công Đoan – Chủ tịch UBMTTQ xã Lạc Xuân: thành viên.

5. Đ/c Huỳnh Thái Thân – Chủ tịch MTTQ thị trấn Thạnh Mỹ: Thành viên.

- Khối xã, thị trấn: phân công các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phụ trách và theo dõi công tác vận động Quỹ “ Vì người nghèo” như sau:

+ Đ/c Trương Thành Được – Chủ tịch UBMTTQ VN phụ trách theo dõi 4 xã: thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn D’ran, xã Ka Đô, xã Lạc Lâm.

+ Đ/c Đào Ngọc Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện phụ trách theo dõi 3 xã: Đạ Ròn, Quảng Lập, Ka Đơn.

+ Đ/c Ya Tuân – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện phụ trách theo dõi 3 xã: Proh, Lạc Xuân, Tu Tra.

2. Ban Thường trực UBMTTQ – Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các xã, thị trấn:

- Căn cứ chỉ tiêu phân bổ xây dựng Kế hoạch báo cáo với Cấp ủy, phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo trên địa bàn”.

- Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố triển khai thực hiện.

3. Ban Thường trực UBMTTQ – Ban vận động Ngày vì người nghèo” các cấp: Chủ động phối hợp với cơ quan Báo, Đài PT – TH địa phương và các đoàn thể thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; kịp thời công khai danh sách ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động.

- Thời gian vận động: từ 01/6/2012 đến 31/12/2012; tập trung vào tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11/2011).

- Các xã, thị trấn sau khi vận động nộp vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của đơn vị mình.

- Tài khoản: Quỹ Vì người nghèo” huyện Đơn Dương số: 946.900.000.028 kho bạc Nhà nước huyện Đơn Dương hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

4. Bộ phận giúp việc Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện: theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện.

 

 

Nơi Nhận:

- Ban TT UBMTTQ VN tỉnh

- TT HU, TT HĐND-UBND huyện.

- Ban DV, Ban TG Huyện ủy.

- Văn phòng HU, UBND huyện.

- Thành viên BVĐ NVNN huyện.

- UBMTTQVN các xã, thị trấn

-Lưu VP.

TM/BAN THƯỜNG TRƯC

            CHỦ TỊCH

               (Đã ký)

 

 

            

     Trương Thành Được

 

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng