Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Kế hoạch chỉ tiêu thi đua năm 2012 của UBMTTQVN huyện 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

     HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 

Số: 24/ KH-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Đơn Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2011

           

 

KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2012

 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa VII nhiệm kỳ 2008 – 2013.

- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị địa phương và chương trình thống nhất hành động năm 2012 của UBMTTQVN huyện Đơn Dương.

Nay Ban thường trực UBMTTQVN huyện thống nhất đề ra kế hoạch chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2012 trong hệ thống Mặt trận với các nội dung chủ yếu sau đây:

I - THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ PHÁT HUY NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - (18 ĐIỂM)

Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là công tác thường xuyên của MTTQ các cấp. Năm 2012 tập trung các công tác sau đây:

1/ MTTQ phối hợp tổ chức cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ VII - (3 điểm).

2/ Phối hợp giám sát các hoạt động của chính quyền, cán bộ viên chức và đại biểu dân cử các cấp ở khu dân cư, động viên cán bộ, nhân dân ra sức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hạn chế thấp nhất các tai tệ nạn xã hội, phối hợp giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng khiếu kiện đông người - (3 điểm).

3/ Phối hợp với HĐND – UBND cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp tiến hành triển khai sơ kết quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện có hiệu quả pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn - (3 điểm).

4/ Hoạt động của tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng - (9 điểm):

a) Tổ hòa giải: Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban tư pháp xã, thị trấn làm tốt công tác hòa giải trong năm, đảm bảo sinh hoạt định kỳ, giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân - (3 điểm).

b) Ban thanh tra nhân dân: Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ thanh tra nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn nội dung hoạt động Thanh tra nhân dân. Vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nghiêm luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Duy trì chế độ giao ban, báo cáo đầy đủ - (3 điểm).

c) Ban giám sát đầu tư cộng đồng: Tiếp tục củng cố, bồi dưỡng Ban giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng quy chế hoạt động. Tập trung giám sát các khoản đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương - (3 điểm).

II- THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, AN- QP: (32 ĐIỂM)

1/ MTTQ phối hợp vận động nhân dân thực hiện kế hoạch thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2012: (điểm chuẩn): (14 điểm).

Hoàn thành 100% trở lên các chỉ tiêu về giao nộp thuế - (3 điểm)

Hoàn thành từ 80% đến 95% các chỉ tiêu về nộp thuế - (3 điểm)

(Thời điểm hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 30/11/2012).

Phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của từng địa phương – (5 điểm)

Vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, mỗi khu dân cư từ 5 đến 10 hộ – (3 điểm)

2/ Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện các nghị quyết liên tịch và Đề án I, Đề án V: (12 điểm)

a) Hàng năm phối hợp với Công an, cán bộ LĐTB&XH xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án I về “Giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi ở địa bàn khu dân cư” và Đề án V về “Khu dân cư không có ma túy và tội phạm ma túy” phối hợp tổ chức sơ, tổng kết theo đánh giá của ngành công an đạt khá trở lên - (3 điểm).

b) Triển khai thực hiện đề án 2/ 212/ TTg của Chính phủ về Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư” đến từng địa bàn khu dân cư đảm bảo chất lượng và hiệu quả – (3 điểm).

c) Xây dựng khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông - (3 điểm).

d) Phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao quân hàng năm, theo đánh giá của cơ quan quân sự đạt khá trở lên - (3 điểm).

3/ Tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc  - (3 điểm).

Trừ trường hợp gặp gỡ cá biệt, tối thiểu 1 năm tổ chức gặp mặt nhân trí thức, già làng người Hoa và các chức sắc tôn giáo 1 lần tại các xã, thị trấn - (3 điểm).

III - ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ” VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” - (36 điểm):

1/ Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: (15 điểm)

a) Có từ 80% trở lên hộ gia đình đạt GĐVH - (5 điểm).

b) Có trên 80% (thôn) khu dân cư văn hóa đạt xuất sắc; 20% khu dân cư đạt khá;  không có khu dân cư trung bình và yếu kém - (5 điểm).

c) Giữ vững và nhân rộng mô hình thôn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên được ngành DSKHHGĐ đánh giá từ khá trở lên - (5 điểm).

2/ Tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèoxóa nhà tạm, từ thiện nhân đạo, vận động các qũy, xây dựng công trình phúc lợi, bảo trợ thoát nghèo. (15 điểm).

a) Huy động mọi nguồn lực của địa phương thực hiện kết quả chỉ tiêu xóa nhà tạm góp phần ổn định giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tiếp tục phối hợp với Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/ NQ – CP về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ở 21 thôn nghèo theo kế hoạch của huyện. - (05 điểm).

b) Tham gia vận động thực hiện các quỹ do MTTQ và Nhà nước phát động. Tham gia phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm; từ thiện nhân đạo, quản lý tốt các nguồn hàng cứu trợ được ngành và Nhà nước cấp huyện, xã đánh giá đạt khá trở lên - (05 điểm).

c) Mỗi khu dân cư xây dựng một công trình phúc lợi công cộng và bảo trợ xã hội từ 2 hộ vươn lên thoát nghèo - (05 điểm).

3) Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2011 – (3điểm)

Có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đạt kết quả để đánh giá, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong đó chủ yếu là tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” - (3 điểm).

4) 100% cán bộ trong hệ thống Mặt trận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- (3 điểm).

IV- TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN - (17 điểm)

1. Công tác văn phòng - (10 điểm):

- Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, khoa học - (5 điểm).

- Gửi các báo cáo phản ảnh hoạt động của Mặt trận về MTTQ huyện từ ngày 15-20 hàng tháng - (5 điểm).

2. Chế độ hội họp: (7 điểm).

- Nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị đầy đủ, xúc tích

- Đối tượng tham gia sinh hoạt, hội họp, tổng kết đảm bảo và đầy đủ thành phần quy định

Tổng cộng phần I, II, III, VI là 100 điểm.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn các chỉ tiêu thi đua trên đây, Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức triển khai phù hợp với tình hình đặc điểm ở địa phương, trên cơ sở cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện sau đó tự kiểm tra chấm điểm, xếp loại trong năm 2011, thủ tục gửi về MTTQ huyện trước ngày 30/11/2012.

1/ Về hình thức khen thưởng:

- Các xã, thị trấn đạt 90% đến 100% tổng số điểm trở lên, đạt 3 năm liền xét đề nghị Bằng khen của tỉnh hoặc đề nghị Mặt trận Trung ương khen thưởng.

- Các xã, thị trấn đạt từ 90-100% tổng số điểm (Đơn vị vững mạnh) Ban thường trực MTTQ huyện sẽ chọn đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhất đề nghị MTTQ Tỉnh khen thưởng.

- UBMTTQ huyện khen thưởng các đơn vị đạt từ 80 – 89% tổng số điểm (Đơn vị khá)

2/ Phân cụm thi đua và cán bộ phụ trách:

Phụ trách chung : Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- Cụm 1 : Thạnh Mỹ, Tu Tra, Ka Đơn, Dran  - Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- Cụm 2 : Próh , Lạc Lâm, Lạc Xuân - Đ/c Ja Tuân – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- Cụm 3 : Đạ Ròn, Quảng Lập, Ka Đô - Đ/c Đào Ngọc Lan – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch chỉ tiêu thi đua năm 2012 có gì vướng mắc chưa phù hợp Thường trực UBMTTQVN huyện sẽ nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh.

Kế hoạch chỉ tiêu đăng ký thi đua này được thảo luận, thống nhất thực hiện trong năm 2012./.

 

Nơi nhận:

-TT. UBMTTQ tỉnh.

- Ban Phong trào UBMTTQ tỉnh.

-TT-HU, HĐND, UBND huyện.

- Ban Dân vận Huyện ủy.

-UBMTTQ 10 xã, thị trấn.

-Lưu VP-MT.

TM/ UBMTTQVN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

                  PHÓ CHỦ TỊCH

                    (Đã ký)

             Đào Ngọc Lan

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                   

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng