Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

      UBMTTQVN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

           BAN THƯỜNG TRỰC

 

          Số: 17/BC-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Đơn Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2012.

 

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

trên địa bàn huyện Đơn Dương (2008 - 2012)

 

Thc hiện công văn số 171/CV-MT ngày 13/6/2012 của UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc “Tổng kết 5 năm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật”. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đơn Dương báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2008-2012.

I. Kết quả thực hiện chương trình:

1. Công tác tổ chức điều hành chương trình:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Mặt trận tỉnh, Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng tư pháp huyện, Ban Thường trực Mặt trận huyện đã xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư cụ thể như sau:

- Ngày 25/12/2007 ban hành kế hoạch số 13/KH-MT về việc thực hiện Chương trình phối hợp hành động xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Ngày 27/4/2009 ban hành kế hoạch số 01/KH-MT về việc tổ chức thực hiện chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đơn Dương.

- Ngày 17/3/2011 ban hành kế hoạch số 14/KH-MT về việc hướng dẫn Mặt trận cơ sở xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2011.

- Ngày 19/4/2012 ban hành kế hoạch số 08/KH-MT về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2012.

Ngoài những văn bản nêu trên, hàng năm Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể những nội dung cần đạt được của chương trình, những giải pháp để thực hiện chương trình, bám sát tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, phân trách nhiệm cho các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên huyện và các cơ quan liên quan như phòng tư pháp, phòng văn hóa thông tin, trung tâm y tế, phòng tài nguyên và môi trường. Công an huyện, trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình. Tùy theo tính chất công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị mà xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư.

2. Mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung thực hiện chương trình:

- Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật giúp cho người dân hiểu biết pháp luật, tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, nâng cao trách nhiệm của mình góp phần giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

- Đối tượng phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật bao gồm các tầng lớp là nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, cán bộ công chức, người lao động, người đồng bào dân tộc thiểu số… Nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Luật đất đai; Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật thuế; Luật giao thông đường đường bộ; Luật cán bộ công chức; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũngTuyên truyền thông qua các hình thức như: Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép trong các buổi họp dân…

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng thời gian cụ thể. Đảm bảo có sự phối hợp thống nhất với các đoàn thể thành viên và các cơ quan liên quan.

- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ cấp trên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở địa phương mình đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị tại địa phương. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động “Nhóm nồng cốt” trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Lồng ghép với các hoạt động ở khu dân cư để kết hợp chuyển tải thông tin pháp luật, phổ biến các quy định, chế độ chính sách của nhà nước đến từng hộ gia đình và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với Đảng, Chính quyền và MTTQ có các giải pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Các giải pháp thực hiện chương trình:

3.1 Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Ngày 18/5/2009 Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã ra quyết định số 03/QĐ-MT thành lập Ban điều hành đề án 2-212/TTg về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” của huyện gồm 11 thành viên gồm các đồng chí là đại diện lãnh đạo của các ban, ngành, đoàn thể của huyện như: Phòng tư pháp,  phòng văn hóa thông tin, phòng tài chính kế hoạch, công an, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thành niên… do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận huyện làm Trưởng ban, thành lập tổ thư ký giúp việc cho Ban điều hành gồm 06 thành viên. Ban điều hành đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công tác thành viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn để thuận lợi trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đề án đối với các địa phương.

- Ban đầu, các xã, thị trấn chọn 1 đến 2 khu dân cư làm điểm, xây dựng “Nhóm nòng cốt” để phục vụ cho việc triển khai thực hiện đề án. Đến nay đã được nhân ra diện rộng với các khu dân cư còn lại. Ngày 2/3/2011 Ban Thường trực Mặt trận huyện đã ban hành công văn số 09/CV-MT củng cố các “Nhóm nòng cốt” nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Trong 5 năm qua, UBMTTQVN huyện đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đã chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thực pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên ở xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở100% cán bộ Mặt trận cơ sở đều tham gia học tập đầy đủ.

- Bên cạnh việc tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các địa phương còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội thi là dịp để các cán bộ củng cố, nâng cao nghiệp vụ, gặp gỡ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện chương trình.

- Ban điều hành đề án đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, cấp phát miễn phí cho Mặt trận các xã, thị trấn và các khu dân cư, góp phần bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Ban điều hành đề án cũng hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong sử dụng tài liệu trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhìn chung, việc biên soạn tài liệu cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; Nội dung được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, để thực hiện, phù hợp với đối tượng tuyên truyền; Hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, cách thức trình bày cũng được đổi mới cho phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

3.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến nhân dân: tại các mô hình điểm về chấp hành pháp luật, đã tổ chức các buổi phổ biến pháp luật cho nhân dân. Qua 5 năm triển khai đề án, Mặt trận huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 300 buổi cho khoảng 15.500 lượt người tham dự. Mặt trận huyện còn hướng dẫn cho cơ sở tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt câu lạc bộ…

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Mặt trận huyện thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh – truyền hình huyện phát thông tin pháp luật và việc chấp hành pháp luật ở địa phương mỗi tuần 3 buổi, với thời lượng 20 phút / buổi. Đưa 300 tin và 35 bài phóng sự về gương người tốt việc tốt chấp hành pháp luật. Trạm truyền thanh các xã, thị trấn phát băng cassette tuyên truyền các nội dung pháp luật, 1 tuần 2 buổi, thời lượng 15-20 phút / buổi. Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp nhân dân nắm vững đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong bà con các dân tộc thiểu số. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin nói chung và thông tin pháp luật nói riêng của nhân dân, giúp người dân tiếp cận pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

-  Tuyên truyền thông qua việc xây dựng và tổ chức “Nhóm nòng cốt”, các loại hình Câu Lạc bộ pháp luật: toàn huyện đã xây dựng được hơn 50 “Nhóm nòng cốt” ở khu dân cư. Nhóm nòng cốt có từ 8-15 thành viên, tập trung tại các xã Lạc Xuân, D’ran, Thạnh Mỹ, Lạc Lâm, Đạ Ròn và Tu Tra, được thành lập thông qua việc tuyển chọn các cá nhân gương mẫu, am hiểu pháp luật, được nhân dân tín nhiệm. Nhóm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hộ gia định trên địa bàn để vận động, giúp đỡ mọi người hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ pháp luật và hội thi pháp luật như: câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm với pháp luật phòng, chống ma túy và mại dâm; Hội thi dân vận khéo, Hội thi Hội Nông dân với kiến thức pháp luật; Phụ nữ với kiến thức pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình; Thi tìm hiểu về chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng; Thi viết tìm hiển luật cư trú, luật giao thông đường bộ, luật thuế,..; Huyện đoàn tổ chức hội thi thanh thiếu niên với kiến thức pháp luật phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ… thu hút 12.750 lượt người tham gia.

- Phát động phong trào chấp hành pháp luật gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: chấp hành tốt pháp luật là một trong những tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Nhiều địa phương phương tổ chức ký cam kết hộ gia đình không vi phạm pháp luật đã tạo ra không khí thi đua, chấp hành pháp luật rộng khắp tại địa bàn cơ sở.

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ hòa giải cơ sở và phiên tòa xét xử lưu động: tính đến nay, trên địa bàn huyện Đơn Dương 10/10 xã, thị trấn đã thành lập tổ hòa giải cơ sở, với tổng số là 101 tổ có 549 hòa giải viên tại các thôn, tổ dân phố. Qua 5 năm hòa giải thành 752 vụ, xét xử lưu động 71 vụ, đã góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền cổ động và xây dựng tủ sách pháp luật: phối hợp với ngành văn hóa thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua tranh ảnh, panô – áp phích; thông tin lưu động liên quan đến nội dung luật phòng, chống ma túy, mại dâm, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ và phát triển rừng…, xây dựng được 13 tủ sách pháp luật. Trong đó, 10 tủ được đặt tại 10 xã, thị trấn, tủ sách pháp luật thường xuyên được cập nhật thông tin, chủ yếu phục vụ cho cán bộ công chức ở các xã, thị trấn và cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ hòa giải để nghiên cứu.

II. Đánh giá kết sau 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của chính phủ giai đoạn 2008-2012:

1. Về hiệu quả:

- Chương trình đã huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân. Phát huy được vai trò tích cực của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ nhân dân chấp hành pháp luật.

- Việc thực hiện chương trình được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác, đã tạo nên phong trào chấp hành pháp luật sâu rộng trong từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần từng bước ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

- Ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao đã giúp cho chính sách pháp luật của Nhà nước được thực thi trong thực tiễn, người dân biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Tồn tại và nguyên nhân:

- Một số nội dung và mục tiêu của chương trình chưa được thực hiện đều khắp ở các địa phương còn chậm so với yêu cầu; Trong giai đoạn đầu còn lúng túng, triển khai thiếu trọng tâm, trọng điểm.

- Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thiếu sự thường xuyên làm hạn chế đến kết quả thực hiện Chương trình.

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban điều hành đề án, tổ thư ký giúp việc đều là kiêm nhiệm, hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành, do đó có ít thời gian và điều kiện để đầu tư thích đáng cho hoạt động của chương trình, đề án.

- Một số địa phương nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự phù hợp nên chưa thu hút và tạo sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân ở cơ sở tham gia.

- Một số tài liệu tuyên truyền pháp luật còn thiếu sự phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, số lượng phát hành ít, chưa đáp ứng được nhu cầu.

- Chi phí cho quá trình tiến hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Mặt trận cấp huyện, cấp xã, thị trấn chưa được quan tâm, đầu tư trang bị.

- Việc đưa pháp luật đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư rải rác, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, một số phong tục táp quán lạc hậu chậm được khắc phục, xóa bỏgây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Để việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự có hiệu quả cần phải có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

- Việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn là yếu tố vừa bảo đảm tính định hướng chung, vừa tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị phát huy tính chủ động của mình trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, điều chỉnh kịp thời. Định kỳ có sự trao đổi, đánh giá việc thực hiện Chương trình để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình.

- Vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư cần thực hiện thường xuyên, lâu dài. Cần gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng ở địa phương, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư.

- Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, có cơ chế xử lý phù hợp những đơn vị, cá nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện Chương trình, để tạo động lực thúc đẩy Chương trình hoạt động có hiệu quả.

III. Phương hướng cho giai đoạn tiếp theo:

1. Phương hướng:

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện.

- Duy trì, phát huy, đẩy mạnh thực hiện và phát triển nhân rộng mô hình điểm; đồng thời tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức.

- Bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn;

- Triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, lựa chọn các hình thức phù hợp đối tượng, địa bàn để nâng cao hiệu thực hiện chương trình, đề án.

- Tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Cần cải tiến, đổi mới hình thức thi tìm hiểu pháp luật phù hợp với từng phạm vi, nhóm đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng cuộc thi; khuyến khích việc huy động nguồn kinh phí tài trợ từ các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức, nguồn kinh phí tự chủ của các cơ quan, đơn vị dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

- Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự giác, tự nguyện tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Đa số thành viên trong nhóm nòng cốt” là những người tham gia trong các đoàn thể thôn, khu phố, hiện nay thực hiện quyết định 92/ TTg của Chính phủ, cán bộ đoàn thể thôn, khu phố không còn được hưởng phụ cấp nên ảnh hưởng đến tư tưởng, dẫn đến tinh thần thiếu nhiệt tình để tham gia thực hiện đề án, đề nghị Nhà nước quan tâm.

- Cần biên soạn tài liệu một cách ngắn gọn, dễ hiểu, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm phục vụ được nhiều đối tượng. Mặt khác, cũng cần có sự phối hợp thống nhất giữa Mặt trận các cấp và Hội đồng phổ biến giáo dục tuyên truyền pháp luật của huyện.

- Hiện nay kinh phí thực hiện đề án không có, ảnh hưởng đến hoạt động nhóm nòng cốt, chất lượng công tác tuyên truyền hạn chế.

Nơi nhận:                                                                                                                        T/M BAN THƯỜNG TRỰC
- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- BTT UBMTTQVN huyện;                                                                                                          (Đã ký)
- Lưu.

                                                                                                                                                           Ya Tuân

Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng