Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 

UBMTTQVN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

          BAN THƯỜNG TRỰC

 

           Số:25 /BC-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Đơn Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2012.

 

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Thc hiện Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 01/08/2012 của UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đơn Dương báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện:

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBMTTQVN các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện đều có chương trình, giải pháp phù hợp, thiết thực trong việc triển khai cuộc vận động, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, bước đầu thay đổi nhận thức và hành vi trong xã hội về ưu tiên sử dụng hàng hóa Việt Nam.

Hàng năm, thực hiện theo sự lãnh chỉ đạo của Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả cuộc vận động, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 204-TB/TW của Bộ Chính trị, vận động trong các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng văn hóa, thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

II. Kết quả triển khai cuộc vận động:

1. Kết quả tuyên truyền về cuộc vận động:

Trong công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận các cấp thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc vận động đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhất là cơ quan, đơn vị khối Nhà nước nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm tài sản công cũng như tiêu dùng cá nhân.

Nội dung tuyên truyền, vận động được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, hội nghị tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ,… gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thường xuyên của Mặt trận. Thông qua công tác tuyên truyền người tiêu dùng đã có nhận thức ưu tiên mua sắm hàng Việt. Các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước khi trang bị, mua sắm tài sản công đã ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là hàng sản xuất tại Việt Nam. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

2. Công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp trong thực hiện cuộc vận động:

- Phòng kinh tế hạ tầng huyện và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong triển khai thực hiện cuộc vận động và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như: thông tin tuyên truyền; rà soát, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất, định hướng tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ mua sắm công từ Ngân sách Nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường…. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác ngăn chặn, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không nguồn gốc lưu hành trên thị trường, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa,… tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng.

- Các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối sản phẩm nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Các doanh nghiệp ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng. Sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, xây dựng thương hiệu, cam kết quan tâm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu hơn về quyền lợi của mình. Thông qua các ngày lễ lớn, tết Nguyên Đán, nhiều tổ chức doanh nghiệp đã chủ động, tích cực đưa hàng về nông thôn, đặc biệt là các chương trình giảm giá cho các hộ nghèo nhằm kích cầu tiêu dùng trong tầng lớp nhân dân. Trong 3 năm đã tổ chức được 05 đợt hội chợ đưa hàng về nông thôn, quảng bá thương hiệu, thu hút hơn 2.165 lượt người tham gia. Việc tổ chức quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện tốt, đa dạng về mẫu mã, giá cả phù hợp tạo được sự đồng tình và hưởng ứng của người dân.

3. Kết quả lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong quá trình triển khai cuộc vận động:

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã ngày càng triển khai đồng bộ, nhân ra diện rộng và dần dần đi vào chiều sâu. Cùng với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp, đưa cuộc vận động trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thường. Các đoàn thể, tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến hàng chục nghìn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm rỏ chủ trương và tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Nội dung tuyên truyền được các đoàn thể, tổ chức thành viên lồng ghép vào các phong trào thi đua như: Hội phụ nữ gắng thực hiện cuộc vận động với phong trào “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội nông dân phát động đăng ký thi đua thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, đoàn thanh niên phát động chương trình “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng Việt Nam”,… thu hút được một một số lượng lớn đoàn viên, thanh niên, hội viên đăng ký cam kết tham gia thực hiện cuộc vận động.

4. Kết quả về nhận thức và hành động của người tiêu dùng:

Sau 03 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chất lượng hàng Việt ngày càng được nâng lên với mẫu mã, kiểu dáng đa dạng. Đến nay, nhận thức và thói quen của người tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi đáng kể. Trên thị trường huyện, hàng Việt ngày càng được ưa chuộng, nhất là người tiêu dùng vùng nông thôn. Qua thời gian triển khai thực hiện cuộc vận động, thực tế đã chứng minh, sức tiêu thụ hàng Việt ở các chợ nông thôn trở nên sôi động hơn, tâm lý tiêu dùng hàng nội đã trở thành thói quen của người dân. Người dân nông thôn chủ yếu thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong khi đó hàng ngoại chất lượng tốt thì giá quá đắt, một số mặt hàng giá thấp thì chất lượng không đảm bảo nên hàng Việt vẫn là sự lựa chọn phù hợp của người tiêu dùng. Cùng với đó sự đa dạng hàng hóa cũng là nguyên nhân chính thu hút người tiêu dùng đối với hàng việt. Cuộc vận động đã tạo được bước chuyển biến tích cực và có sự lan tỏa đến mọi người dân.

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

- Cuộc vận động đã phần nào làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng và người sản xuất; Một bộ phận lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thực được một cách cơ bản về lợi ích của việc dùng hàng nội địa.

- Thông qua cuộc vận động chất lượng hàng Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã, lợi ích của người tiêu dùng cũng được quan tâm, đảm bảo hơn.

- Cuộc vận động tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp.

- Cuộc vận động đã tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tồn tại và nguyên nhân:

- Cuộc vận động đã triển khai sâu rộng, nhưng chưa có tính thuyết phục và đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở.

- Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và một bộ phận nhân dân chưa nghiêm túc thực hiện tinh thần, nội dung cuộc vận động.

- Một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cuộc vận động để tổ chức lãnh đạo và thực hiện ở địa phương, cơ sở một cách nghiêm túc.

- Một số nơi cuộc vận động còn mang tính hình thức, riêng lẻ, độc lập, chưa gắn kết nên chưa phát huy hết sức mạnh của các địa phương.

- Trong hoạt động đưa hàng về nông thôn một số doanh nghiệp còn lợi dụng khuyến mãi để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, hàng quá đát… làm ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, từ đó làm giảm ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Tuyên truyền là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động. Đây là bước đầu tác động đến ý thức của cán bộ và nhân dân, hình thành nhận thức chung về cuộc vận động, từ đó định hướng hành động theo phương châm, mục đích đề ra.

- Việc tổ chức lễ phát động cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

- Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền qua Hội nghị, các buổi tập huấn,…

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới:

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu, tự giác thay đổi nhận thức và hành vi trong mua sắm tài sản công, sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày, tạo thói quen khi mua sắm, tiêu dùng; ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng do các doanh nghiệp, nhà sản xuất ở địa phương làm ra góp phần làm cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thật sự thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện cuộc vận động. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn....

- Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và cả tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

- Phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức các Hội chợ, thường xuyên đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân, phát động tháng cao điểm Cuộc vận động (tháng 12) với nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các đợt khuyến mại, giảm giá thành sản phẩm… để kích thích sản xuất và tiêu dùng.

- Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh – truyền hình huyện về cuộc vận động.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang trôi nổi rất nhiều trên thị trường, đó là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Hệ lụy tiêu cực mang lại cho xã hội không nhỏ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, làm giảm uy tín của nhà sản xuất chân chính, điển hình như đồ ăn, đồ uống thuốc chữa bệnh, kể cả phân bón, thuốc trừ sâu… chưa có giải pháp giải quyết triệt để, tận gốc.

Đề nghị các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện các quy định của pháp luật, có chế tài mạnh mẽ, đồng thời giao nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan thực thi pháp luật, có làm được như vậy thì mới dần dần đẩy lùi được các hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Nơi nhận:                                                                                                                              T/M BAN THƯỜNG TRỰC
- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND huyện;                                                                                                                                     (Đã ký)
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lưu.

                                                                                                                                                                 Ya Tuân
Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng