Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND & UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasHoạt động của huyện > Hoạt động MTTQVN
Báo cáo sơ kết Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

     HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

     BAN THƯỜNG TRỰC

         Số: 10/BC-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Đơn Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2012.

 

BÁO CÁO

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 62 – KL/TW của Bộ Chính tr

 

Thực hiện Công văn số 67/CV – MT ngày 19/3/2012 của Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc sơ kết Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị. Ban Thường trực UBMTTQ huyện Đơn Dương báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾT LUẬN 62 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 5/5/2010, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 07/KH-MT thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Căn cứ những nội dung trọng tâm của kế hoạch số 07/KH-MT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động lãnh chỉ đạo, Mặt trận các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 2 hội nghị lồng ghép quán triệt Kế hoạch của Mặt trận tỉnh thực hiện Kết luận 62/KL-TW trong các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa VII, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và trong đối tượng chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, thành phần xã hội; đặc biệt chú trọng hoạt động hướng về địa bàn dân cư, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Căn cứ kế hoạch số 11/KH-MT ngày  01/3/2012 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về việc củng cố kiện toàn tổ chức và nội dung phương thức hoạt động của mặt trận; thực hiện kết luận số 55/KL-HU ngày 2/5/2012 của Huyện ủy tại giao ban 4 bên (Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện) tháng 5/2012. Ngày 9/5/2012 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành kế hoạch số 11/KH-MT tập trung kiện toàn tổ chức hệ thống Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN 62 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Về nhiệm vụ nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của Đảng, Chính quyền đối với MTTQ.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11/KH-MT của Mặt trận tỉnh, nhận thức của các cấp ủy Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao, tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp ủy, Chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể; Điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng và ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Lãnh chỉ đạo công tác sơ, tổng kết đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ cấp ủy, chính quyền làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động; Đồng thời xem xét, giả quyết những kiến nghị đề xuất của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến các tầng lớp nhân dân.

2. Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ.

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: căn cứ theo công văn số 56/MTTQ-BPT ngày 12/3/2012 của Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc theo dõi, kiểm tra kinh phí thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHOKDC”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện phân bổ kinh phí cho 8 xã vùng khó khăn mức 6 triệu đồng/xã/năm, 105 khu dân cư mức 4 triệu đồng/khu/năm. Đưa chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa vào cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHOKDC”. Đơn Dương đang tiến hành xây dựng nông thôn mới ở 08 xã. Hiện nay đang xây dựng điểm 02 xã văn hóa, năm 2011 có 01 xã đạt chuẩn văn hóa (xã Quảng Lập). Tháng 5/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Phòng văn hóa – thông tin huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2012, gồm các nội dung về: nghiệp vụ công tác mặt trận; nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa; nghiệp vụ TTND, GSĐTCĐ; mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, cho hơn 100 vị cán bộ Mặt trận cơ sở.

- Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và Mặt trận các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả hoàn thành chỉ tiêu Mặt trận giao hàng năm. Trong 3 năm đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng, thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đã xóa được 670 căn nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng được 326 nhà Đại đoàn kết, vận động hơn 100 triệu đồng phục vụ cho chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 25/KH-MT ngày 3/6/2011 của UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, phối hợp thường xuyên tuyên truyền về cuộc vận động và định hướng cho các tầng lớp nhân dân sử dụng hàng hóa nội địa có chất lượng; Phối hợp tổ chức được 05 cuộc đưa hàng về nông thôn, quảng bá thương hiệu với hơn 2.165 lượt người tham gia. Trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể các cấp đã chú trọng tuyên truyền trong cán bộ, mặt trận, đoàn thể, đối tượng đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo, các nhân sỹ trí thức, người tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư thông qua các hội nghị, lễ kỷ niệm, các cuộc gặp mặt, gặp gỡ cá biệt … Công tác tuyên truyền được quan tâm cả về nội dung lẫn hình thức, đã tạo được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, nhân dân, làm cho việc học tập và làm theo ngày càng lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

- Trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,…nhân dân đã ý thức với tinh thần trách nhiệm cao thông qua cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự ATGT,… đã thu được những kết quả đáng kể góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

3. Nhiệm vụ đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân:

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực trong việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thành viên các cấp tập trung nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết MTTQ các cấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, huyện Đảng bộ và HĐND huyện. Các tổ chức đoàn thể thành viên thực hiện tốt và có hiệu quả như tổ chức phát triển Đoàn viên, hội viên; thực hiện các phong trào thi đua của mỗi đoàn thể góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội.

- Tình hình công tác dân tộc: Nhìn chung tình hình tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số an tâm, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật cho cây trồng, vật nuôi; Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu vùng ĐBDTTS tại huyện, mục đích thăm hỏi động viên nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

- Tình hình công tác tôn giáo: vận động tín đồ các tôn giáo hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đúng theo chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Hàng năm, Ban thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với thường trực HĐND, UBND tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện nhằm báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động phong trào thi đua yêu nước của các tôn giáo, và lắng nghe các ý kiến của các chức sắc để điều chỉnh, bổ sung các biện pháp quản lý phù hợp. Năm 2012, phối hợp, giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức thành công Đại hội Phật giáo huyện.

4. Về nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy:

- Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện: 51 vị. Trong đó, tổ chức thành viên 19; đại biểu tiêu biểu các tầng lớp nhân dân 19 vị (Trí thức vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 vị, tôn giáo 8 vị, công thương gia 3 vị, Người Hoa 1 vị); UBMTTQVN các xã, thị trấn 10 vị; chuyên trách UBMTTQVN huyện 3 vị.

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện gồm 3 vị: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch.

- Thành lập 02 Ban tư vấn: Ban tư vấn Dân tộc, Ban Dân chủ - pháp luật. Có 1 tổ chức đặc thù: Ban Đại diện Hội NCT huyện có phòng làm việc tại cơ quan Mặt trận huyện, huyện bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động.

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện có 7 biên chế gồm: 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 01 chuyên viên, 1 kế toán, 1 văn thư và 1 tài xế lái xe.

- Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn: số ủy viên ủy ban từ 24 đến 33 vị. Ban Thường trực từ 2 đến 3 vị. Chỉ có 1 Phó Chủ tịch chuyên trách, còn lại là kiêm nhiệm.

- Ban Công tác Mặt trận: có 105 Ban Công tác Mặt trận. Số thành viên trong Ban từ 9 đến 15 vị; 100% Trưởng Ban chuyên trách, được hưởng phụ cấp theo Nghị định 92 của Chính phủ.

5. Về nhiệm vụ tăng cường công tác dân vận của chính quyền.

- Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện hàng năm được bổ sung và ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đầu mỗi năm đều thực hiện quy chế bổ sung, điều chỉnh nội dung Quy chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011-2016. Mặt trận tổ quốc huyện đã ký kết liên tịch và Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, Ban, ngành, tổ chức thành viên của huyện, tiêu biểu như: liên tịch với công an huyện về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; liên tịch với Chi cục thuế vận động thu ngân sách Nhà nước hàng năm; Quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt kiểm lâm… nhằm đẩy mạnh các hoạt động vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chính quyền các cấp duy trì nề nếp phối hợp với Mặt trận đã tổ chức cho nhân dân, chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức phát huy năng lực, tham gia góp xây dựng các chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính sách, quy hoạch và những chương trình dự án của địa phương; phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

- Chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện hoạt động của MTTQ như: bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động của Mặt trận huyện; trang bị những điều kiện làm việc cho Mặt trận huyện; giải quyết kinh phí cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư cho 10 xã, thị trấn và 105 khu dân cư; hỗ trợ chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Mặt trận xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư.

6. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với MTTQ.

- Ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác lãnh chỉ đạo về công tác Mặt trận. Chỉ đạo các Ban đảng xây dựng quy chế phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ.

- Đầu mỗi tháng đều duy trì tổ chức giao ban 4 bên (Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ). Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận và các đoàn thể.

- Các hội nghị quan trọng của MTTQ, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy Đảng tham dự và chỉ đạo.

- Mặt trận Tổ quốc đã tăng cường công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng trong việc chăm lo vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; phát huy vai trò của Ban TTND, BGSĐTCĐ; tổ chức giám sát cán bộ, công chức ở khu dân cư, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì phối hợp…

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Tồn tại, hạn chế:

- Số lượng biên chế cán bộ đối với Mặt trận huyện còn quá ít so với chức năng, nhiệm vụ được giao (đặc biệt là cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận), gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ.

- Chất lượng hoạt động của một số Mặt trận cơ sở chưa cao.

- Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt ở khu dân cư chưa được chú trọng.

- Vai trò người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, chất lượng hoạt động của Hội đồng bào tự quản ở một số địa phương chưa phát huy được hiệu quả.

- Hoạt động bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân còn hạn chế.

2. Kiến nghị:

- Tăng biên chế cho MTTQ huyện để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Hệ số phụ cấp chức vụ của Phó Chủ tịch Mặt trận cấp huyện quá thấp không tương xứng với trách nhiệm đảm nhận.

- Có hướng dẫn cụ thể về số lượng và phụ cấp cho các Phó Chủ tịch chuyên trách Mặt trận xã, thị trấn.

- Cần có Trường hay Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có trình độ chính trị và chuyên môn, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ Mặt trận phải được tuyển chọn đúng quy trình và được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng hoạt động.

2. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trong tình hình mới.

3. Tiếp tục phát huy vai trò của các nhân sỹ trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong chức sắc các tôn giáo vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận phát động.

4. Tiếp tục mở rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHOKDC”, tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND-UBND và các cơ quan Nhà nước theo quy chế phối hợp; Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nơi nhận:                                                                                                                        T/M BAN THƯỜNG TRỰC
- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                                                               (Đã ký)
- Mặt trận các xã, thị trấn;
- Lưu.
                                                                                                                                                            Ya Tuân 
Các tin khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Kêu gọi toàn dân cài đặt Ứng dụng khai báo y tế để kiểm soát dịch COVID-19!
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng